Připravovaný prodej objektu Ženské domovy

Datum interpelace:
07. 06. 2007
Datum odpovědi:
20. 06. 2007
Interpelující:
RNDr. Milan Macek, CSc.
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA

Interpelace:

Interpelace č. 1

 

 

Vážený pane starosto,

 

znovu se vracím ke své interpelaci k připravovanému prodeji objektu Ženské domovy – Radlická 3, čp. 2000 s pozemkem parcel. č. 2898 a Ostrovského 16, čp. 11 s pozemkem parcel. č. 2899 a pozemkem parcel. č. 2900, k.ú. Smíchov a k Vaší odpovědi na tuto interpelaci. Uváděné důvody prodeje jsou výhradně ekonomické – malý výnos z nájmu nebytových prostor vzhledem k nutným rekonstrukcím. Tento objekt je pronajat a nájemní smlouva reálně skončí až k 9. 11. 2015. K uváděným ekonomickým důvodům musím konstatovat, že prodej nájemní smlouvou zatíženého objektu musí nutně být pro MČ jednoznačně nevýhodný!

Jedná se o poslední velké objekty, které MČ Praha v centru Smíchova vlastní. Vzhledem k tomu, že v MČ velmi chybí např.

·        malometrážní byty,

·        dům s pečovatelskou službou,

·        domov seniorů,

a RMČ i přes značné výnosy z privatizace žádné řešení této problematiky nenavrhla, žádám, aby RMČ záměr prodeje zrušila a navrhla jiné využití objektu, například v oblasti sociálních služeb.

 

            S pozdravem

 

V Praze dne 8. 6. 2007

 

RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel

Odpověď:

 

V Praze dne 20. červen 2007

 

 

Věc: Interpelace   Ženské domovy

 

Vážený pane zastupiteli,

jak Vám bylo sděleno již v odpovědi na interpelaci ze dne 7.9.2006 objekt je v současné době využíván v souladu s uzavřenou Smlouvou o obstarání správy a provozu z roku 1993 a to do 9.11.2010. Vzhledem k tomu, že jsou ze strany obstaravatele plněny podmínky této smlouvy je předpoklad prodloužení toho vztahu až do 9.11.2015.

Dle Smlouvy o obstarání správy a provozu se obstaravatel mj. dále zavazuje zajistit i rekonstrukci domu na kancelářské prostory, je využití objektu v oblasti sociálních služeb možné až po řádném ukončení této smlouvy tj. až po roce 2015.

Po tomto období by bylo pravděpodobně velmi obezřetně zvážit, zda a jakým způsobem by další rekonstrukce popř. obnova na případné malometrážní byty, dům s pečovatelskou službou nebo dům pro seniory byl ekonomicky i stavebně vůbec reálný.

 

           

S pozdravem

 

 

 

                                                           JUDr.Milan Jančík,MBA

 

 

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě