Překročení rozpočtového opatření při plánu oprav domovního fondu

Datum interpelace:
17. 04. 2003
Datum odpovědi:
Interpelující:
Interpelovaný:

Interpelace:

Odpověď: