Pražská pětka

Datum interpelace:
22. 03. 2007
Datum odpovědi:
20. 04. 2007
Interpelující:
RNDr. Milan Macek, CSc.
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA

Interpelace:

Interpelace

 

Vážený pane starosto,

 

Pražská pětka nese v záhlaví oznámení „Měsíčník Městské části Praha 5“. Zalistováním v číslech z minulých let je ale zřejmé, ze publikovat v ní mohou pouze někteří vyvolení. Například mně za 8 let mého působení v zastupitelstvu bylo dovoleno zveřejnit celkem 3 600 znaků včetně mezer, tedy necelou čtvrtinu jedné stránky v časopise. Dávám proto návrh, jak tento žalostný stav zlepšit. Osobně vidím dvě možnosti:

1.      Umožnit všem zastupitelům publikovat své názory, například tím, že autor úvodníku se bude losovat ze všech zastupitelů, nebo

2.      Změnit podtitul časopisu podle skutečného stavu tedy například na „věstník starosty a jeho věrných“.

 

S pozdravem

 

V Praze dne 22. 3. 2007

 

RNDr. Milan Macek, CSc.

 

Odpověď:

Adresát:

RNDr. M. Macek, CSc.

Datum:

20.4.2007

Vyřizuje/linka:

R. Pavlásková / 507

Č.j.:

ZSTH/01/2007/05/KMČ

 

 

 

Věc: Odpověď na interpelaci  

 

 

Vážený pane kolego,

 

v odpovědi na Vaši interpelaci se musím jako člen rady, který má ve své kompetenci supervizi Pražské pětky,  kategoricky ohradit proti Vámi vytvářenému mýtu, že Pražská pětka je „věstník starosty a jeho věrných“.

 

Demytologizujme:

  1. Ani já, ani redakční rada, ani společnost, která pro MČ zajišťuje výrobu Pražské pětky,  jsme nezaregistrovali žádnou žádost o uveřejnění Vašeho příspěvku od zvolení nového zastupitelstva  do současné doby.
  2. Vy sám jste byl dvakrát požádán jako předseda dvoučlenného klubu zastupitelů o vyjádření k aktuálním otázkám. Poprvé v prosincovém čísle k budoucnosti Prahy 5, podruhé k rozpočtu městské části. Oba příspěvky byly uveřejněny, druhý s vaší fotografií.
  3. To, že nešlo o náhodný jev, značí poslední jednání redakční rady, která se shodla,  že v červnovém čísle bude větší materiál o cyklostezkách a cyklotrasách na Praze 5 včetně stanovisek jednotlivých politických klubů.
  4. Opoziční zastupitelé se krom toho několikrát vyjádřili v Pražské pětce v rámci rubriky „kauza“. 
  5. Většina koaličních zastupitelů – na rozdíl od Vás – neměla od voleb  příležitost se v Pražské pětce prezentovat.
  6. Opozice má svého zástupce v redakční radě.

 

Prosím Vás tedy, nevytvářejme dojem o nemožnosti opozice se prezentovat v Pražské pětce, když to není pravda.

 

O Vašem návrhu losovat ze všech zastupitelů o psaní úvodníku se na redakční radě hovořilo. Redakční rada tento návrh zamítla mimo jiné proto, že by šlo o nesmyslný model, kdy by se jeden zastupitel prezentoval v tomto roce a jiný až za tři roky.

Dle průzkumu veřejného mínění si čtenáři ani profily jednotlivých zastupitelů nepřejí (uvítalo by je jen devět procent dotázaných).

 

Pražská pětka není a věřím, že nikdy nebude politickým kolbištěm, ale informačním médiem o dění na Praze 5. Z tohoto důvodu je také  velmi kladně hodnocena obyvateli naší městské části a je velmi čtena. Podle posledního průzkumu veřejného mínění ji čte pravidelně téměř polovina obyvatel. Další více než čtvrtina ji čte nepravidelně. Více než devadesát procent respondentů přitom kladně hodnotí jak vzhled, tak i kvalitu článků v Pražské pětce.

Z tohoto průzkumu taktéž vyplývá, že to hlavní, co by čtenáři uvítali, je  více informací o připravovaných projektech a v tomto duchu samozřejmě bude redakční rada jednat.

 

 

S pozdravem

 

 

Lukáš Herold

zástupce starosty MČ Praha 5