Pražská pětka + Redakční rada

Datum interpelace:
22. 03. 2007
Datum odpovědi:
Interpelující:
Ing. Ondřej Velek
Interpelovaný:
Bc. Lukáš Herold

Interpelace:

Interpelace VELEK-Herold _Pražská Pětka 22.3.2007

 

Vážený pane předsedo Redakční rady (RR) Pražské Pětky (PP),

 

dovolujeme si Vás opětovně a tentokrát veřejně požádat o nastavení "pluralitních pravidel",  tj. garanci vstupu opozičních zastupitelů a občanů do zpravodaje PP a web www.prazskapetka.cz. Dosud bylo Straně zelených vámi, RR,  resp. redaktorem soukromé firmy, umožněno v PP otisknou 2x 600 znaků jako odpovědi na položené anketní otázky „Jak vidíte budoucnost MČ?“ a  „Souhlasíte s rozpočtem MČ?“.

 

V roce 2002 Rada MČ ve svém programovém prohlášení slibovala „Dáme občanům prostor v měsíčníku Pražská pětka, aby tak mohli vyjádřit svoji spokojenost či nespokojenost s jejich každodenním životem v jejich bezprostředním okolí, ale i na celém území městské části.“ Nové prohlášení z 21.3.2007 negarantuje tuto pluralitu názorů: „Budeme i nadále vydávat měsíčník Pražská pětka jako základní prostředek informovanosti občanů a zachováme jeho současnou vysokou obsahovou i grafickou kvalitu.“

 

Prosím tedy o odpovědi na následující otázky:

 

1/ Rezignuje Rada na otevření PP veřejnosti a bude PP sloužit jednostranné „propagandě jedné strany/rady“ za veřejné peníze?

Garanci plurality názorů by pomohlo, kdyby se RR  PP řídila „Kodexem dobrého radničního periodika“, které garantuje veřejnoprávní charakter media a omezuje praktickou cenzuru nepohodlných názorů zastupitelů i veřejnosti (text „Kodexu“ byl v prosinci 2006 zaslán všem  zastupitelům a je znovu v příloze).

 

2/ Bude se RR PP řídit „Kodexem dobrého radničního periodika“ a dá RR každému klubu pravidelně možnost prezentovat své názory v PP v rozsahu minimálně 1/2 strany?

Žádáme, aby RR respektovala ustavní právo na rovnou soutěž politických subjektů a vyčlenila v PP prostor pro politické kluby (minimálně v rozsahu ½ strany na klub v rubrice „Zprávy klubů).

 

3/ Zavede a od kdy RR v PP rubriku „Slovo občanů“?

Navrhujeme vytvoření pravidelné rubriky (neupravovaných příspěvků) "Slovo občanů" v rozsahu minimálně jedné strany s tím, že při převisu počtu či u delších příspěvků budou uveřejněny jen srozumitelné anotace s odkazem na celé příspěvky ve stejnojmenné rubrice na webu PP.

 

5/ Kdy začne zveřejňování kompletní plné verse zpravodaje PP v pdf formátu na webu www.prazskapetka.cz?

Žádáme, jak je zvykem i v jiných zpravodajích MČ, aby elektronická forma kompletní PP byla zveřejněna  na webu www.prazskapetka.cz  souběžně s předáním čísla do tisku a ne až po 14 dnech po vydání.

 

Těšíme se na Vaše odpovědi, které následně rádi zveřejníme.

 

26.3.2007

za Klub SZ

Ing. Ondřej Velek 

Ondrej.velek@zeleni.cz

Odpověď:

Vážený pane Velku,

k vašim otázkám ohledně radničního periodika Pražská pětka Vám sděluji následující:

 

1. Časopis Pražská pětka není uzavřený časopis, jak se mylně domníváte, a rozhodně neslouží jednostranné propagandě. Takto formulovaná otázka mě uráží.

 

2. Žádná politická strana, resp. klub zastupitelů, nemá v PP definován svůj prostor. Abychom respektovali ústavní právo na rovnou soutěž politických subjektů – je-li v PP nějaká anketní otázka, která je položena všem zastupitelským klubům, mají všechny strany stejný prostor pro odpověď  (nezávisle na velikosti politického klubu)

 

3. O formátu „slovu občanů“ se na redakčních radách několikrát diskutovalo. Zatím se RR nerozhodla, jak přesně by tento formát měl vypadat. Pokud bude zřízen, budu vás informovat.

 

4. Od červnového čísla by měla být Pražská pětka taktéž ve formátu PDF. A to v čase distribuce Pražské pětky. Zpoždění, o kterém se zmiňujete, je dáno tím, že na rozdíl od jiných radničních periodik internetová verze PP umožňuje fulltextové prohledávání a je pro zpracování náročnější. Proto jsme se rozhodli jednak uveřejňovat vámi požadovaný formát PDF v čase distribuce a zároveň zachovat stávající internetovou  podobu, která z technických důvodů bude zveřejněna vždy se zpožděním.

 

Charakter Pražské pětky je informační měsíčník o dění na naší městské části. Redakční rada se proto snaží co nejpečlivěji vybírat hlavní události, chystané či proběhlé projekty, kulturní, společenské či sportovní  akce atd. Z průzkumu, který si MČ nechala udělat, aby věděla, jaký mají občané názor na Pražskou pětku vyplývá, že 85% dotázaných je přesvědčeno, že má dostatek informací  o dění na Praze 5. To, že Pražskou pětku čte pravidelně polovina obyvatel Prahy 5 a další téměř čtvrtina jí čte nepravidelně, dokládá, že redakční rada i zhotovitel PP dělají svoji práci  dobře a že trendy, které jsou nastoleny, jsou správné. Jsem hluboce přesvědčen, že úspěšnost tohoto časopisu je zejména dán velmi významnou svobodou, kterou dává RR redaktorům PP. Redakční rada nebude diktovat, jakým způsobem má Pražská pětka vypadat či jaký článek se má či nemá na stránkách PP objevit.

Názory odborníků, občanů, ale i opozičních zastupitelů v Pražské pětce zaznívají. Ať již v anketních otázkách nebo při zpracovávání rubriky „kauza“.  Spor, který s vámi vedu, se

týká míry. Redakční rada se bude vždy bránit tomu, aby se z Pražské pětky stal  politický měsíčník, kde si navzájem budou jednotliví zastupitelé vyřizovat  účty, vzájemně se osočovat a vzkazovat si cosi prostřednictvím občanů. Nedopustí ani, aby si jakákoliv politická strana brala za rukojmí občany a své názory prezentovala skrze ně. Jen pokud opravdu chcete, aby se z měsíčníku PP stal nečtený, nečitelný a pro občany nezajímavý časopis, trvejte na svých názorech. 

 

 

     S pozdravem

 

                                                            Lukáš Herold

                                                          zástupce starosty