Právní činnost starosty MČ Praha 5

Datum interpelace:
22. 03. 2007
Datum odpovědi:
21. 05. 2007
Interpelující:
Ing. Jiří Vitha
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA

Interpelace:

Interpelace

ve věci právní činnosti starosty MČ Praha 5

 

Vážený pane starosto,

byl jsem upozorněn dvěma našimi občany, že dle internetu na adrese Týn 12, Praha 1, kde má sídlo advokát JUDr. Vladimír Stárek, který poskytuje  MČ Praha 5 za úplatu právní služby, existuje též sídlo advokátky pí. JUDr. Kateřiny Čejkové, u které je veden v pracovně právním vztahu jako koncipient JUDr. Milan Jančík.

 

Obracím se na Vás vážený pane starosto proto s následujícími dotazy :

1)      Jde o shodu jmen nebo Vaši osobu ?

 

Pokud jde o Vaši osobu, pak žádám o informaci

2)      zda i jako uvolněný člen zastupitelstva vykonáváte nebo jste vykonával práci koncipienta, tj. věnujete se klientům, chodíte na soudy apod. a v jaké době a zda jste nebo jste  byl touto právní kanceláří v době Vašeho uvolnění honorován.

Tuto otázku vznáším i s ohledem na to, že pokud se nemýlím po dobu Vašich právních studií i po té jste již stále byl v uvolněné funkci.

 Dále

3)      nabízí se otázka , zda nemůže v této souvislosti existovat i zvláštní vztah Váš nebo MČ Praha 5 k osobě JUDr. V. Stárka, a proto bych chtěl vědět, jak a kdy byl p. JUDr. Vladimír Stárek vybrán k poskytování právních služeb MČ Praha 5 , zda ceny jeho služeb jsou srovnatelné s obvyklými cenami za tyto služby a jaké finanční prostředky  mu byly za posledních 5 let vyplaceny.

Konečně

4)      aby nemohlo docházet ze strany veřejnosti i nás zastupitelů samotných k případným nesprávným negativním závěrům, dovolil bych si Vás požádat o uvedení úplného výčtu a pozic Vaší osoby ve společnostech či v zaměstnaneckém poměru ať na místech placených či neplacených.

 

Děkuji předem za odpověď                

 

                                                     Ing. Jiří Vitha

 

V Praze 22. 3.2007

Odpověď:

 

 

 

V Praze dne 21. května 2007

 

 

Věc: Interpelace   Právní činnost starosty MČ Praha 5

 

Pane kolego,

 

zvyšování mé odborné právní kvalifikace studiem a výkonem praxe advokátního koncipienta nesouvisí s výkonem mé veřejné funkce. K  podobnému dotazu, zřejmě týchž občanů,  adresovanému Advokátní komoře bylo  zaujato stanovisko, dle kterého výkon veřejné funkce není překážkou výkonu praxe advokátního koncipienta a je rovněž v souladu se zákonem.

 

Advokát JUDr. Vladimír Stárek pracuje jako advokát pro MČ Praha 5 již 17 let a ceny jeho právních služeb, účtovaných MČ Praha 5 jsou, jak jsem byl informován,  hluboko pod cenami právních služeb v místě a čase obvyklých.   

 

Pokud jde o mé soukromé záležitosti, nemám potřebu ani povinnost Vás o nich informovat.

 

 

 

 

 

S pozdravem

 

 

 

 

                                                           JUDr.Milan Jančík, MBA

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě