Pracovní poměr

Datum interpelace:
11. 12. 2008
Datum odpovědi:
17. 02. 2009
Interpelující:
Eva Hochheimerová, MA, FCCA
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA

Interpelace:

14.zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 11.12.2008
 
Interpelace číslo 1
 
 
Věc : Nabídka pracovního poměru na ,,prostředníka k odstranění bariér mezi koalicí a opozicí a spolupráce na projektech a grantech realizovatelných v rámci Ministerstva životního prostředí, školství a v oblasti sociální“.
 
Vážený pane starosto,
 
Na úvod bych chtěla vyjádřit znepokojení nad tím, že se dozvídáme jen přes veřejná média a z tiskových zpráv mluvčího radnice Prahy 5, že, jak jste na tiskové konferenci dne 29.10.2008 oznámil, hledáte kandidáta na pozici „ prostředníka mezi koalicí a Stranou zelených s nimiž má radnice v tuto chvíli komunikační problém“ a dle tiskové zprávy „k odstranění bariér mezi koalicí a opozicí“. Jistě nejsem jediný člen Zastupitelstva, kterého vaše zdůvodnění o nutnosti zřízení nového pracovního místa pro prostředníka překvapilo, jelikož nejste vnímán jako člověk s nedostačujícími komunikačními schopnostmi, jak dosvědčuje i to, že jste se přímo angažoval v oslovení potencionálního kandidáta na tuto pozici.
 
Vzhledem k tomu, že dle tiskové zprávy vámi oslovená kandidátka na pozici prostředníka nabídku odmítla, předpokládám, že je nabízené pracovní místo stále neobsazeno. Prosím tedy o následující informace :
 
a) kde je inzerováno, že Městská část Praha 5 nabízí pracovní místo na pozici prostředníka,
 
b) kde na úřadě MČ Praha 5 je možné získat v písemné formě popis a náplň práce prostředníka     
    a informace o odboru úřadu, kde má být tato práce vykonávána.
 
Prosím o písemnou odpověď ve lhůtě 30 dnů v souladu se zákonem č.131/2000 Sb.
 
 
Eva Hochheimerová, zastupitelka
 
V Praze dne 11. 12. 2008
 
 
 
 
 
 

Odpověď:

 
V Praze dne 13. února 2009
 
 
Věc: Interpelace -  Nabídka pracovního poměru na ,,prostředníka k odstranění bariér mezi koalicí a opozicí a spolupráce na projektech a grantech realizovatelných v rámci Ministerstva životního prostředí, školství a v oblasti sociální“.
 
 
Vážená paní zastupitelko,
stále hledám kandidáta na pozici prostředníka k odstranění bariér mezi koalicí a opozicí. Musí se jednat o osobu s uznávanou autoritou, která zaručuje úspěšné „odstranění barier“. Takovou osobu nelze shánět přes inzerát či prostřednictvím výběrového řízení. Jistě také chápete, že nelze stanovit této osobě detailní a jmenovitou náplň práce, ale ta se bude odvíjet od konkrétní situace.
Oddělení poradců je součástí odboru Kanceláře městské části.  
 
 
S úctou
 
 
 
 
 
                                                           JUDr.Milan Jančík, MBA

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě