Pracoviště Úřadu

Datum interpelace:
08. 12. 2015
Datum odpovědi:
26. 01. 2016
Interpelující:
JUDr. Tomáš Homola
Interpelovaný:
MUDr. Radek Klíma
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace – Pracoviště úřadu MČ Praha 5

 

na pana starostu MUDr. Radka Klímu a na Mgr. Jakuba Lapáčka, pověřeného funkcí tajemníka

 

 

Vážený pane starosto, vážený pane pověřený tajemníku, obracím se na Vás s dotazem ohledně pracovišť našeho úřadu. Na webových stránkách naší městské části se může občan dozvědět, že úřad naší městské části působí na několika adresách. Hlavním sídlem je nám. 14. Října 1381/4, kde část úřadu opravdu působí, dalším celkem důležitým pracovištěm je budova na Štefánikově ulici č. 236/13 a 246/15. Dvě pracoviště pak můžeme najít ještě v Krškově ulici č. 807 a obřadní síň občané naleznou ve Stroupežnického 493/10. Tolik výčet pracovišť z našich webových stránek.

 

To, co mne zajímá, je však nějaké nové a běžným občanům jinak utajené pracoviště úřadu P5 na adrese Ostrovského 253/3. Zajímá mne, jaký odbor úřadu nebo oddělení zde působí? Kde na uvedené adrese máme prostory umístěny, když v recepci nebo vrátnici o našem úřadu nikdo nic neví? Kdy byla uzavřena nájemní smlouva a kolik platí naše radnice na nájemném?

 

K těmto dotazům mne vedou celkem ověřené a každodenně se opakující informace od různých architektů, investorů a developerů, kteří jsou na uvedenou adresu odesíláni pracovníky našeho úřadu, a to zejména odboru územního rozvoje, aby zde konzultovali své záměry. Například jsem se dozvěděl, že architekti pracující na přípravě podkladů pro stavbu celého rozvojového území Smíchovského nádraží jsou tam častěji než u pana starosty nebo místostarosty, který má uvedenou problematiku na starosti. Není to snad proto, aby nemuseli tak daleko chodit? Taková služba občanům je určitě chvályhodná, ale přeci jenom by se o tom mohli dozvědět i zastupitelé.

 

Chci sdělit, že k tomuto dotazu mne vedou nikoli informace staré dva či více měsíců, ale zcela současné.

 

 

                                                                                                       JUDr. Tomáš Homola

Odpověď:

Městská část Praha 5

MUDr. Radek Klíma

         Starosta

 

                                                                                                          V Praze dne 25.1.2016                        

Vážený pane zastupiteli,

stran Vaší interpelace ze dne 8.12.2015 konstatuji, že na Vámi uvedené adrese Ostrovského 253/3 nesídlí žádný odbor, oddělení ani jiná organizační složka Úřadu MČ Praha 5, z čehož plyne, že zde pro takovýto účel nebyla uzavřena žádná nájemní smlouva a tudíž radnice neplatí ani žádné nájemné. Informace, na něž poukazujete, pokládám za znepokojivé a za předpokladu, že se ukáží autentickými, budou z nich vyvozeny pracovně právní důsledky.

 

 

S pozdravem

 

 

………………………………….

MUDr. Radek Klíma

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě