Práce opozice ve výborech a komisích

Datum interpelace:
28. 06. 2007
Datum odpovědi:
02. 07. 2007
Interpelující:
Mgr. Heda Šupová
Interpelovaný:
PhDr. Milan Kudrys

Interpelace:

Mgr. Heda Šupová                                                                  PhDr. Milan Kudrys

zastupitelka MČ Praha 5                                                         přeseda Bezpečnostního výboru

Werichova 981/21                                                                   Úřad Městské části Praha 5

152 00 Praha 5                                                                         Štěfanikova 13-15     

                                                                                                 150 22 Praha 5

 

 

                              Věc: interpelace – práce opozice ve výborech a komisích. 

 

  

                                               Vážený pane předsedo,

 cítím povinnost reagovat na váš článek v Novém horizontu z dubna letošního roku. Vaše tvrzení, že ,,opozice málo pracuje v komisích a výborech“ musím uvést na prvou míru. Není to nechuť pracovat, jak uvádíte ve svém článku, ale nedostatek možnosti k práci.

 Většina opozičních zastupitelů dostala možnost pracovat pouze v jediné komisi či výboru. Tam se práce účastní, vznášejí své připomínky a dotazy. I přes rozdílné názory se domnívám že tato práce opozice je též důležitá, a to právě v rozdílnosti těchto názorů. Vysvětlení proč výsledky této naší práce nejsou vidět je jednoduché, jsme v menšině a tak nás při hlasování převálcujete.

 Rádi bychom uvítali větší možnost prezentace našich názoru, ale pokud si přestavujete, že nás pustíte ke slovu pouze tehdy, když budeme papouškovat názory koalice, tak se v nás hluboce mýlíte.

Vzhledem k tomu , že vás naše malé pracovní vytížení trápí stejně jako naše poziční zastupitele, vás žádám o pomoc s nápravou současného stavu.

 

 

 

 

  V Praze 28.6 2007                                                                         Mgr. Heda Šupová

Odpověď:

      Městská část Praha 5     

        Phdr. Milan Kudrys         

         předseda bezpeč. výboru                                                                                      

 

Vážená paní

                                                                                              Mgr. Heda Šupová

                                                                                              Zastupitelka MČ Praha 5

 

  

 

                                                                                              V Praze dne 2. 7. 2007

 

  

Vážená paní zastupitelko,

 

dnes jsem obdržel Vaši interpelaci, které popravdě vůbec nerozumím. V doručeném textu reagujete na můj článek v sociálnědemokratickém periodiku Nový horizont „Radniční opozici chybí chuť pracovat“. Upřímně se divím, že spojujete institut interpelace s mým vyjádřením v „neradničním“ tisku. Nadto ve Vaší interpelaci chybí jakákoliv otázka, na kterou bych reagoval. Přesto se pokusím na Váš text nějak odpovědět.

Můj názor na práci „duhové opozice“ v orgánech RMČ a ZMČ (tj. výborech a komisích) vychází z žité skutečnosti. Ve svém článku jsem poukazoval především na činnost zastupitelů za SZ, zvláště pak pana Velka. Práci pana inženýra Velka v kontrolním výboru nemohu označit než jako tristní, až tragickou, prostořecí kolegové by možná použili slovo diletantskou. Chaos, jenž pan Velek vnáší do práce kontrolního výboru, znemožňuje řešit skutečné problémy naší městské části. Smutné je, že svoji neschopnost vydává za obstrukce koalice.

Chápu, že moje tvrzení budete vnímat jako účelová, proto budu rád, když se zúčastníte dvou tří jednání kontrolního výboru, abyste sama viděla, co se v něm děje. Pokud jste alespoň trochu soudná, sama uznáte, že pan Velek není s to cokoliv vyřešit, a to ani tu nejbanálnější, procedurální, záležitost.

Z obecného hlediska je pak vztah koalice a opozice na naší radnici klasickým vztahem, který najdeme na mnoha dalších radnicích; ostatně stejně to funguje i na úrovni poslanecké sněmovny, kde je ODS v koalici se SZ a nekompromisně „drtí“ ČSSD. Demokracie není dokonalý systém, je to však zatím to nejlepší, co lidstvo dokázalo vymyslet.

 

S pozdravem

 

 

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě