Práce kontrolního výboru

Datum interpelace:
28. 06. 2007
Datum odpovědi:
26. 07. 2007
Interpelující:
Michal Tuček
Interpelovaný:
Ing. Ondřej Velek

Interpelace:

INTERPELACE  :

Zastupitelstvo dne 28. 6. 2007

 

na ing. Velka – předsedu KV

   

Pane ing. Velku, činnost výboru protikorupčního a ostatních včetně komisí spočívá hlavně v přípravě programů, kompletních materiálů a pokud je to nutné, tak i v přizvání resortních radních či odpovědných osob, kteří se k dané záležitosti vyjádří, nebo poskytnou odborné informace, aby výbor či komise mohla záležitosti řešit a posoudit a byla tak účinným nástrojem či poradním orgánem zastupitelům.

 

Interpeluji Vás proto, z jakého důvodu se toto tak neděje v kontrolním výboru a kdy konečně začne kontrolní výbor pracovat a plnit své povinnosti, jelikož do této doby mě připadá, že si z kontrolního výboru děláte pouze reklamní kampaň své osoby a strany zelených a používáte kanceláře ke svým osobním záležitostem na účet MČ P5 a tedy i na účet daňových poplatníků.

Začíná mě docházet z jakého důvodu jste vlastně kandidoval, jelikož vědomosti nemáte dle titulu a zájem občanů Vás také moc netrápí.

 

  

Michal Tuček

      radní

Odpověď:

 

Odpověď Ondřeje Velka (SZ), předsedy kontrolního výboru na interpelace od členů kontrolního výboru Aleše Kohouta (ED), Milana Tučka (ED) a Milana Kudryse (ČSSD) na 7. ZMC Praha 5 dne 28.6.2007
 
Aleš Kohout (ED) – uvolněný člen RMČ
Milan Tuček (ED) – neuvolněný člen RMČ, předseda protikorupčního výboru ZMČ
Milan Kudrys (ČSSD) – uvolněný předseda bezpečnostního výboru ZMČ
 
Vážení pánové,
 
Děkuji Vám za vaše vystoupení na 7. ZMČ, které především ukázalo vaši loajalitu koalici (části ODS-ČSSD-ED) pod vedením předsedajícího pana Milana Jančíka a vaše pojetí demokracie. Odpověděl jsem Vám již částečně na místě a teď doplňuji informaci písemně.
 
Od pana PhDr. Milana Kudryse jsem obdržel z Kanceláře bohužel jen nečitelný rukopis (zjevně odpovídající spěchu agilního člena koalice splnit „bojový“ úkol od pana Jančíka J), který jsem dostal v čitelné formě až ve stenozáznamu.
 
Bohužel vaše „interpelace“ neobsahovaly věcné otázky ale spíše řečnická zvolání. Přes tento deficit jsem se pokusit vyextrahovat z dodaných textů otázky, na které bych mohl odpovědět:
 
  1. Byla výzva předsedy KV O.Velka k rezignaci radních Aleše Kohouta a Milana Tučka podložena snahou o lepší funkčnost KV? (Aleš Kohout)
Ano. Funkčnosti KV by podle mne prospělo, kdyby v něm nebyli z principu členové Rady (výkonného orgánu, který má být především kontrolován) ani majorita příznivců koalice Milana Jančíka (PT. E. Kalhousová, B.Altner, J.Hlaváček, J. Bartoš, A.Kohout, M.Kudrys, M.Tuček), kterou má opozice kontrolovat. Nový KV může jen vzpomínat na programové prohlášení Rady 2002-6, kde byla pasáž č. 13 obsahující sliby: Oblast kontroly – Budeme respektovat a podporovat věcnou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva i rady městské části. Budeme dbát na dodržování právních předpisů ostatními orgány městské části a úřadu městské části. Budeme podporovat řádné projednávání stížností, petic, oznámení a jiných podání týkajících se činnosti orgánů i úřadu městské části. Budeme  nadále prosazovat a respektovat již zavedený princip, že vítěz voleb přenechá oblast kontroly opoziční straně. Nová koaliční Rada (ODS-ČSSD-ED) ve svém prohlášení 2006‑2010 sliby v oblast kontroly nedala a do KV nominovala 7 členů koalice Milana Jančíka proti 2 členům opozice J
 
  1. Proč činnost KV nespočívá hlavně v přípravě programů, kompletaci materiálů, přizvávání radních resp. odpovědných osob? (Milan Tuček)
Bohužel jste zrovna na KV chyběl ale majorita KV se usnesla na svém 1. jednání 10.1.2007, že nebude pracovat podle připravených programů (např. protikorupčních apod.) ale na bázi „ad‑hoc“ předkládaných případů. Rychlejší kompletaci materiálů brání mimo jiné obstrukční a pomalé poskytování pokladových materiálů některými úředníky, kteří se řídí nepsaným příkazem tajemníka úřadu pana Karla Čudy, bez jehož souhlasu se materiál bojí vydat. Bohužel od 7 členů koalice nepřišla konkrétní pomoc při získávání materiálů. Dokonce KV opakovaně bezvýsledně žádal pana Milana Tučka, člena KV a předsedu protikorupčního výboru, o materiál k právnímu stanovisku AK Jansta ke kolonii Buďánka.
 
  1. Kdy začne KV pracovat? (Milan Tuček)
KV začal pracovat na svém 1. zasedání 10.1.2007 (jako vůbec prvý výbor nového zastupitelstva). Členové KV pan M.Tuček a B. Alter se z tohoto jednání omluvili.
 
4. Kdy budou jednání kontrolního výboru připravena tak, aby kontrolní výbor mohl řádně působit a plnit povinnosti a mohl své zprávy předat ZMČ? (Milan Kudrys)
KV předkládá zastupitelstvu pouze formálně schválenou kontrolu usnesení, které úřad. Jednání výboru jsou připravována podle podnětů veřejnosti nebo opozičních zastupitelů. Opakovaně a zatím bezvýsledně jsme žádal místopředsedkyni Evu Kalhousovou a další členy výboru, kteří kritizovali práci předsedy a tajemnice, aby aktivně spolupracovali a konkrétně pomohli. Vaši řečnickou otázku pasivním členům KV znovu položím a věřím, že tomto apelu již začnou spolupracovat.
 
  1. Které případy, které mu navrhl předseda, přijal kontrolní výbor k projednání? (Milan Kudrys)
KV bez problémů formálně schvaloval usnesení o plnění usnesení ZMČ a RMČ. Na KV došla cca dvacítka případů a cca 14 případů, o kterých jsme se s opoziční kolegyní Růženou Peterkovou domnívali, že je možné k nim přijmout na KV nějaké stanovisko, jsme předložili na KV k diskusi. Členové koalice pana Milana Jančíka dosud nenavrhli ani jeden případ ke kontrole ani žádné konstruktivní usnesení k vyřešení cca 14 případů. Většina návrhů členů KV z koalice pana Milana Jančíka směřovala podle mého názoru k zastavení šetření nebo odmítnutí případu pro formální důvody.
 
Vážení pánové,
věřím, že po 7.zastupitelstvu 28.6. jako členové kontrolního výboru jistě navrhnete vyšetřit porušení jednacího řádu ZMČ resp. Zákona o HMP předsedajícím Milanem Jančíkem, který připustil interpelace pravděpodobně v chybném pořadí (členové koalice A. Kohout, M.Tuček, M. Šesták, H. Heisler, M. Kudrys, J. Matoušek, E. Kalhousová, M. Jančík se netransparentním způsobem napsali na seznam interpelujících zjevně před členy opozice) a umožnil, aby tito zastupitelé často v rozporu se zákonem interpelovali nepříslušné osoby (J.Matoušek zastupitele L. Budína resp. J.Martince apod.). Doufám také, že se jako členové KV také kriticky vyjádříte ke zdržovací taktice tzv. „filibustrování“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Filibuster) pana Milana Jančíka, který, aby vyčerpal veškerý čas na interpelaci, se uchýlil ke čtení dopisu, který neměl s interpelovaným nic společného.
 
V Praze 26.7.2007
 
Ing. Ondřej Velek
Ondrej.velek@zeleni.cz
 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě