Pozastavení diskuzního fóra na www stránkách Prahy 5

Datum interpelace:
20. 02. 2003
Datum odpovědi:
Interpelující:
Interpelovaný:

Interpelace:

Odpověď: