Požadavek na kontrolu postupu podle §16 odstavce (4) a (5) zákona č. 312/2002 Sb.

Datum interpelace:
20. 03. 2003
Datum odpovědi:
Interpelující:
Interpelovaný:

Interpelace:

Odpověď: