Porušení jednacího řádu ZMČ

Datum interpelace:
28. 06. 2007
Datum odpovědi:
01. 08. 2007
Interpelující:
Jiří Metelec
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA

Interpelace:

Pan

JUDr. Milan Jančík MBA

starosta MČ Praha 5

 

V Praze dne 27.6. 2007

 

Interpelace ve věci porušení jednacího řádu Z MČ Praha 5

 

Vážený pane starosto,

 

dne 8.6.2007 jste ukončil jednání 6. zasedání Z MČ Praha 5, aniž byste dal zastupitelům možnost přednést interpelace. Tyto interpelace byly předloženy v souladu s platným jednacím řádem Z MČ Praha 5. V meritorní debatě o procedurách schvalování programu zastupitelstva přitom převládl Váš názor, že ustanovení § 13 odst. 2, cit.: „Posledním bodem navrženého programu každého jednacího dne budou vždy interpelace.“, je nutno chápat tak, že jsou vždy posledním jednacím bodem zasedání. Protože na 6. zasedání Z MČ Praha 5 byl přece jen jeden jednací bod schválen (viz usnesení ze 6. zasedání Z MČ Praha 5), bodem číslo 2 byly tedy interpelace a jejich nepřipuštěním došlo k porušení ustanovení § 13 odst. 2 jednacího řádu Z MČ Praha 5. O upírání práv opozičním členům zastupitelstva MČ Praha 5 ani nemluvě.

 

Nežádám o ústní odpověď na dnešním jednání, neboť k řádné odpovědi je nutno alespoň projít stenozáznam ze 6. zasedání Z MČ Praha 5.

 

S pozdravem

 

Jiří Metelec

člen zastupitelstva MČ Praha 5

Odpověď:

V Praze dne 1. srpna 2007

  

Věc: Interpelace  ve věci porušení jednacího řádu ZMČ Praha 5

Pane kolego,

interpelace nejsou standardním bodem programu jednání zastupitelstva, ve chvíli, kdy je schválen program,  podle jednacího řádu jsou automaticky interpelace součástí programu a není nutno je schvalovat zvlášť.  Na 6. zasedání zastupitelstva dne 8.6.2007 však program schválen nebyl a proto nemohly být projednány ani interpelace.

V žádném případě tak nedošlo k porušení jednacího řádu. 

 

  

S pozdravem

 

 

                                                           JUDr.Milan Jančík, MBA