Poradci radních

Datum interpelace:
19. 02. 2024
Datum odpovědi:
19. 03. 2024
Interpelující:
Ing. Jan Kavalírek
Interpelovaný:
Mgr. Radka Šimková
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace
na starostku
Zastupitelstvo MČ Praha 5
19. 2. 2024

Poradci radních

Vážená paní starostko,
dovolte mi navázat na moji interpelaci z posledního zastupitelstva, která se věnovala pracovníkům vykonávajícím svoji činnost na základě dohody DPČ či DPP.
Nejprve bych Vám rád poděkoval za poskytnutí seznamu všech těchto pracovníků. Přehled jsem si detailně nastudoval a pro zjednodušení uvedené pracovníky rozdělil na dvě skupiny, a sice na úřednické dohodáře, kteří pracují pod některým z odborů Úřadu, a na „politické“ dohodáře – poradce členů Rady.
Co se týká první zmíněné skupiny, věřím, že zde je vše v pořádku a dohodáři – úředníci vykonávají standardní pracovní činnost pro úřad v rámci jeho běžné agendy.
Rád bych se proto dále omezil již jen na druhou skupinu, a sice „politické“ dohodáře – poradce členů Rady. Výstupy za rok 2023 zde pro přehlednost shrnuji:
1. Nejméně na poradce čerpali radní za Piráty. Celkově se jednalo o 430 tis. Kč, rozdělených mezi 3 radní. Průměr na radního činil 143 000 Kč.
2. Uprostřed se umístili radní za Prahu 5 Sobě, kteří utratili za poradce celkem 583 tis. Kč. Praha 5 Sobě má však o jednoho radního více než Piráti, průměr na radního tak byl podobný, a sice 146 000 Kč.
3. Suverénně nejvíce pak čerpali na poradce radní za SEN 21. Celkem 801 tis. Kč. SEN 21 má 2 radní, průměrně na radního tak utratili 401 000 Kč. To se blíží trojnásobku oproti ostatním koaličním politickým subjektům.

Vážená paní starostko,
nikterak samozřejmě nerozporuji nárok členů rady na jejich poradce, ostatně poradci se využívali vždy, a jejich využívání jako takové tedy není předmětem mé interpelace. Co mě ale překvapuje, je skutečnost, že jeden koaliční politický subjekt má na poradce téměř 3 krát více než ostatní dva koaliční partneři.
V první části své interpelace se na Vás proto obracím s žádostí o vysvětlení, proč tomu tak je. Proč mají radní za SEN 21 téměř trojnásobné čerpání na poradce oproti Vašemu hnutí a Pirátům? Je to snad tím, že mají náročnější agendu, než má váš subjekt? Nebo jsou důvodem nějaké politické dohody? Prosím o Vaše vysvětlení.
Nejvíce otázek však vyvolává jeden konkrétní poradce, a sice … Ten totiž, jak víme, nejenže vykonává poradce radnímu (a zastupiteli) Milanovi Vrkočovi za SEN 21, ale rovněž je synem jiného zastupitele za SEN 21, totiž …
Spekulovat zde o výkonnosti a přínosu jednotlivých poradců radních za hnutí SEN 21 nemám v plánu. Zaměstnávat jako poradce syna svého kolegy zastupitele a vyplatit mu ročně za jeho rady 372 000 Kč však jistě standardní není. A právě proto bych Vás, pro vyjasnění celé této situace, rád požádal o další podklady.
Prosím, zašlete mi v odpovědi na tuto interpelaci všechny výkazy práce poradců radních za hnutí SEN 21, tedy poradkyně místostarostky Moniky Shaw Salajové a poradce radního Milana Vrkoče, a to za období celého roku 2023. Očekávám, že ve výkazech práce bude, jak bylo vždy standardní, popis konkrétních činností, kterým se poradce v jednotlivých dnech věnoval, s uvedením přesného počtu hodin pro každou takovou činnost a spolu s podpisem zodpovědné osoby, která jeho práci přebírala.

Děkuji Vám a zůstávám v dokonalé úctě,
Zastupitel za TOP 09
Ing. Jan Kavalírek

Odpověď:

*MC05X02AIQPV*
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5
MGR. RADKA ŠIMKOVÁ
STAROSTKA
Vážený pan
Ing. Jan Kavalírek
člen ZMČ Praha 5

Praha, 18. března 2024
Č. j.: MC05 66500/2024

Vážený pane zastupiteli,
dovolte mi reagovat na Vaši interpelaci vznesenou na 9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5 konaném dne 19. 2. 2024 s názvem „Poradci radních“. Ve své interpelaci jste uvedl „… V první části své interpelace se na Vás proto obracím s žádostí o vysvětlení, proč tomu tak je. Proč mají radní za SEN 21 téměř trojnásobné čerpání na poradce oproti Vašemu hnutí a Pirátům? Je to snad tím, že mají náročnější agendu, než má váš subjekt? Nebo jsou důvodem nějaké poIitické dohody? Prosím o Vaše vysvětlení. … Prosím, zašlete mi v odpovědi na tuto interpeIaci všechny výkazy práce poradců radních za hnutí SEN 21, tedy poradkyně místostarostky Moniky Shaw Salajové a poradce radního Milana Vrkoče, a to za období celého roku 2023. Očekávám, že ve výkazech práce bude, jak bylo vždy standardní, popis konkrétních činností, kterým se poradce v jednotlivých dnech věnoval, s uvedením přesného počtu hodin pro každou takovou činnost a spolu s podpisem zodpovědné osoby, která jeho práci přebírala. …“.
Náklady na poradce SEN 21 jsou výsledkem politické dohody. SEN 21 přepustil post uvolněného zastupitele Pirátům a z části to dostal kompenzováno výdaji na své poradce. Celkově byl dodržen stanovený limit výdajů ve výši 2 mil. Kč.

Výkazy všech poradců radních za hnutí SEN 21 za rok 2023, které jste ve své interpelaci žádal, tvoří přílohu tohoto dopisu:
1)   – poradkyně pro radní Moniku Shaw Salajovou M.Sc.
2)  – poradce pro radního Ing. Milana Vrkoče

Výkazy jsou v anonymizované podobě (tj. bez podpisů osob), jelikož podpisy obecně spadají do běžného režimu ochrany osobních údajů, kdy je podpis jedinečnou osobní značkou každé fyzické osoby. V rámci verifikace procesního úkonu převzetí výkazu práce jsou výkazy podepsány příslušnou oprávněnou osobou (gestorem) a uloženy v OPM KTA.

S pozdravem

Mgr. Radka Šimková
starostka MČ Praha 5

Příloha dle textu

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě