Poliklinika Kartouzská

Datum interpelace:
07. 06. 2007
Datum odpovědi:
Interpelující:
Mgr. Heda Šupová
Interpelovaný:
Vojtěch Zapletal

Interpelace:

Mgr. Heda Šupová                                                                      Vojtěch Zapletal 

zastupitelka MČ Praha 5                                                             člen rady MČ Praha 5 

Werichova 981/21                                                                       Úřad Městské části Praha 5

152 00 Praha 5                                                                             nám. 14. října č. 4

                                                                                                     150 22 Praha 5

 

  

                             Věc: interpelace – problematika pronájmu areálu zdravotnického zařízení Poliklinika Kartouzská a záměr odprodeje části areálu včetně pozemků společnosti Medifin a.s. 

   

                                               Vážený pane radní,

 vzhledem k stále se zvyšujícímu zájmu občanů a množícím se dohadům a spekulacím ve výše zmíněné věci, vás jako členka sociálního výboru,  žádám o zajištění a předání kopie kompletní dokumentace jak k pronájmu, tak i k následně připravovanému prodeji areálu Polikliniky Kartouzská.  S ohledem na pravděpodobnou rozsáhlost dokumentace prosím o dodání dokumentů do kanceláře zastupitelů do  20.06.2007.

 

 

  

  V Praze 8.6 2007                                                                         Mgr. Heda Šupová

Odpověď:

Vážená paní,

 

k Vaší interpelaci ze dne 8.6.2007 sděluji, že pověřený vedoucí odboru obchodních aktivit je příslušný k vyřízení Vaší žádosti, a proto ji předávám na výše uvedený odbor.

 

S pozdravem

 

  

 

                                                                                            Vojtěch  Z a p l e t a l