Podnět ke kontrole činnosti správních firem ACCT a Centra

Datum interpelace:
23. 09. 2004
Datum odpovědi:
Interpelující:
Interpelovaný:

Interpelace:

                                                                                              Milan Jančík

                                                                                              Starosta MČ Praha 5

 

                                                                                              23.9. 2004

 

 

 

Interpelace – podnět ke kontrole  činnosti správních firem ACCT  a Centra

 

 

Vážený pane starosto,

 

Kontrolní výbor zastupitelstva  byl seznámen s výsledkem  kontroly hospodaření se služebními byty u firmy  Správa budov a.s. Vzhledem k tomu, že kontrolou byla shledána závažná pochybení  ze strany firmy Správa budov a.s. , žádám Vás, abyste vydal pokyn k provedení obdobné kontroly    u správních firem ACCT a Centra.

 

 

S pozdravem,

 

Ing. Josef Cuhra

 

Zastupitel KDU-ČSL.

Odpověď:

Vážený pane kolego,

 

 

odpovídám na Vaši interpelaci ve věci ukončení smluvního vztahu mezi MČ Praha 5 a firmou ACCT s. .r o. a sděluji následující:

Vzhledem k tomu, že ještě neskončil soudní spor MČ Praha 5 s firmou ACCT s. r. o.                   o platnosti smluvního vztahu, nelze smluvní vztah s touto firmou vypovědět.

S úctou

 

 

      

 

 

                                                                                 Milan  J a n č í k