Podmínky provozu Galerie Portheimka

Datum interpelace:
10. 11. 2020
Datum odpovědi:
09. 12. 2020
Interpelující:
MgA. Adam Rut
Interpelovaný:
Bc. Lukáš Herold
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Vážený pane radní Herolde,

oslovuji Vás kvůli podmínkám provozu Galerie Portheimka, kdy na základě smlouvy s městskou částí kromě poskytnutí práv na užívání prostor galerie a braní užitků vyplatila Městská část Praha 5 Muzeu Kampa – Nadaci Jana a Medy Mládkových 13 milionů korun v průběhu tří let. Z deníků služeb, které na základě smlouvy nadace městské části posílá, vyplývá např. to, že galerii v roce 2018 navštívilo 6406 návštěvníků při podpoře od městské části P5 ve výši 4 600 000 korun, tedy galerie hospodařila de facto s příspěvkem na vstupenku od městské části 718 korun. V roce 2019 pak navštívilo galerii 6524 osob a Městská část Praha 5 tak de facto přispívala na jednu vstupenku částkou 644 korun. Údaje za rok 2020 nesrovnávám vzhledem ke specifické epidemiologické situaci. Kdybychom navíc vyčíslili prostředky na poskytnutí práv užívání prostor, dostali bychom se na částku ještě mnohem vyšší. Mám 2 dotazy:

1) Považujete podporu ze strany městské části vzhledem k uvedenému srovnání návštěvnosti a podpory za přiměřenou?

2) Otevřete diskuzi, jak v budoucnu má městská část prostory Portheimky využívat?

Děkuji Vám za odpovědi.

Adam Rut, předseda zastupitelského klubu Piráti

Odpověď:

Bc. Lukáš Herold

Místostarosta MČ Praha 5                                                                                    9. 12. 2020

 

 

Interpelovaný: Bc. Lukáš Herold, místostarosta MČ Prahy 5.

Interpelaci podal:   MgA. Adam Rut, zastupitel MČ Prahy 5 a předseda zastupitelského

 

Vážený pane předsedo,

 

projekt Muzeum skla považuji za naprosto jedinečný, přesahující hranice Prahy 5 i hlavního města Prahy.

Tato spolupráce městské části, Muzea Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových a Uměleckoprůmyslového musea v Praze byla mimo jiné oceněna v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis druhým místem za muzejní počin roku.

Konsesní smlouva s Muzeem Kampa byla koncipována na tři roky – do doby rekonstrukce Portheimky, která měla započít v příštím roce.

Jelikož se přípravné práce na tolik potřebné rekonstrukci minimálně o rok prodloužily, bude na nás zastupitelích, zda tento projekt ještě o rok neprodloužíme či zda Portheimku necháme do začátku rekonstrukce prázdnou. Muzeum skla by tak v Portheimce mohlo být do března roku 2022.

Vaše výpočty musím odmítnout a to zejména s ohledem na doprovodné akce Musea Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových  jako naprosto zavádějící.

Na vaší druhou otázku Vám sděluji, že debata na téme využití Portheimky by měla být zahájena co nejdříve (právě s ohledem na dopracování projektu na její rekonstrukci) a měly by se jí zúčastnit všechny zastupitelské kluby. Pokusím se hned po Novém roce iniciovat takováto setkání společně s kolegou místostarostou  JUDr.Tomášem Homolou, který má rekonstrukci Portheimky na starosti.

 

V úctě

 

Lukáš Herold

Místostarosta MČ Praha 5