Podklad pro vyhlášení dotačního programu

Datum interpelace:
17. 12. 2019
Datum odpovědi:
16. 01. 2020
Interpelující:
Linda Neubergová
Interpelovaný:
Bc. Martin Slabý
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace

8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5
17. 12. 2019

místostarosta Bc. Martin Slabý (ANO 2011)

Vážený pane místostarosto,

chtěla bych Vás tímto požádat o vysvětlení, proč jste nepředložil podklad pro Vyhlášení dotačního programu “Místo pro život a ekologické programy” v environmentální oblasti pro rok 2020 Výboru životního prostředí? A dále, jak je možné, že v důvodové zprávě k usnesení, projednaného na jednání 7. zastupitelstva, je napsáno, že Výbor životního prostředí ho vzal na vědomí. Tento podklad tomuto výboru ale nebyl vůbec předložen.

Děkuji za vaše písemné odpovědi.

S pozdravem

Linda Neubergová
zastupitelka MČ Praha 5 (Piráti)

Odpověď:

Paní
Linda Neubergová
zastupitelka

Praha, dne 14. 1. 2020

Vážená paní zastupitelko Neubergová,

k Vaší interpelaci ze dne 17. 12. 2019 sdělujeme následující.
Celá Vámi popisovaná situace vznikla s největší pravděpodobností z důvodu časového presu, aby vůbec tyto byly orgány Radnice schváleny.
Jedním z důvodů bylo, že podklady nebyly zrevidovány odborem OLEG. Odbor OSP dostal pokyn dne 25 .9.2019, abychom zaslali dotační programy „Místo pro život a ekologické programy“ k revizi s tím , že, Odbor OLEG provede revizi těchto dotačních programů do 10. 10. 2019. V tomto termínu ve stejný den se konal i VŽP.
Po vzájemné domluvě s tajemnicí Výboru životního prostředí, kdy bylo již zřejmé, že se nestihnou dotační programy předložit do VŽP dne 10. 10. 2019 odbor OSP tyto podklady nahrál do systému Proxio, kde byly k dispozici. Nemám v patrnosti, zda tyto podklady byly na VŽP prezentovány, domníval jsem se, že nějakou formou ano a VŽP toto vzal na vědomí.
Mezitím odbor OSP obdržel informaci od odboru OLEG, že do 25. 10. 2019 vše musí být předloženo do Zastupitelstva městské části Praha 5. Předtím samozřejmě podklady odborem OLEG byly předloženy do Rady městské části Praha 5.
Závěrem konstatuji, že vzniklá situace nebyla vytvořena záměrně, ale vše bylo způsobeno v souvislosti s tím, aby bylo možné tuto agendu „Místo pro život a ekologické programy“ zpracovat a vypořádat napříč orgány městské části Praha 5 v daném kalendářním roce.

S pozdravem.