Podezření ze spáchání trestného činu

Datum interpelace:
28. 06. 2007
Datum odpovědi:
04. 07. 2007
Interpelující:
JUDr. Milan Jančík, MBA
Interpelovaný:
PhDr. Milan Kurdys

Interpelace:

Vážený pan

PhDr. Milan Kudys

předseda Bezpečnostního výboru

 

 

 

V Praze dne 27.6.2007

 

 

Interpelace ve věci podezření ze spáchání trestného činu

 

 

Vážený pane předsedo,

 

žádám Vás o stanovisko k materiálům, které se mi dostaly do rukou prostřednictvím partnerského města Nový Kolín. Z nich plyne podezření, zda nebyl zastupitelkou Evou Hochheimerovou MA, FCCA spáchán trestný čin. Dostal jsem překlad z německého jazyka a originál mohu dát k dispozici.V příloze naleznete překlad těchto materiálů.

 

 

S pozdravem

 

 

 

JUDr. Milan Jančík, MBA

starosta MČ Praha 5aaa  

Odpověď:

      Městská část Praha 5     

        Phdr. Milan Kudrys         

         předseda bezpeč. výboru                                                                                      

 

Vážený pan starosta

                                                                                              JUDr. Milan Jančík

                                                                                             

 

 

                                                                                              V Praze dne 4. 7. 2007

 

 

 

 

 

Vážený pane starosto,

 

na Vaši interpelaci není jednoduché odpovědět. V zásadě si myslím, že paní zastupitelka Hochheimerová neohrozila bezpečnostní situaci na Praze 5, rozhodně však svými „spisky“ nepřispěla dobrému jménu MČ. To se však již ocitáme ve zcela jiné rovině, a to v rovině vkusu (tedy dobrého vkusu). Rovinu trestněprávní musí vyřešit příslušné orgány.

 

S pozdravem

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě