poděkování RMČ

Datum interpelace:
14. 04. 2016
Interpelující:
JUDr. Petr Lachnit
Interpelovaný:
MUDr. Radek Klíma

Interpelace:

Téma: Zveřejnění výše platu vedoucích odborů a tajemníka Úřadu MČ Praha 5

Interpelovaný: Rada MČ Praha 5

 

Interpelace

(poděkování)

 

 

Vážení členové rady,

 

děkuji za Vaši mile negativní odpověď na moji interpelaci ze dne 26.1.2016, ve které jsem požádal o  zveřejnění výše platu jednotlivých vedoucích odborů a tajemníka Úřadu městské části Praha 5.

 

V příloze přikládám odpověď Úřadu ze dne 29.2.2016  na dotaz spolku Občané pro Prahu 5, týkající se výše platu jednotlivých vedoucích odborů a tajemníka Úřadu městské části Praha 5 učiněný dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Jsem rád, že alespoň touto formou došlo ke zveřejnění těchto údajů.

 

 

V Praze dne 14.4.2016

 

 

                                                                                                                     

                                                                                                               JUDr. Petr Lachnit

                                                                                                               zastupitel MČ Praha 5

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě