Pod Žvahovem 5

Datum interpelace:
14. 03. 2013
Datum odpovědi:
27. 03. 2013
Interpelující:
Mgr. Lucie Roučková, Ph.D.
Interpelovaný:
Ing. Miroslav Zelený
Příloha interpelace:

Interpelace:

 Starosta MČ Praha 5

Ing. Miroslav Zelený

 

 

Interpelace ve věci způsobu řešení a přístupu Radnice k prodloužení  nájemní smlouvy tzv. Kubánského pavilonu – učňovského střediska a truhlářské dílny

 

 

Vážený pane starosto,

obracím se na Vás s interpelací ve věci způsobu řešení a přístupu Radnice k prodloužení  nájemní smlouvy tzv. Kubánského pavilonu, na adrese Pod Žvahovem 5/463, k.ú. Hlubočepy o celkové výměře dílen, kanceláří a skladu 813,75m2, jehož nájemcem je Danilo Česal –Restaurátorská huť Dantik.  Předmětné prostory jsou využívány jako učňovské středisko a truhlářská dílna.

Pan Česal se dopisem ze dne 26. 7. 2012 se žádostí o prodloužení nájemní smlouvy obrátil na pana místostarostu Havlíčka a 13. 9. 2012 mu na jeho dopis odpověděl pan radní Nedvěd s tím, že jeho žádost předal k projednání komisi Obchodních aktivit, následně má rozhodnout Rada městské části a o výsledku jednání prý bude informován. Potud korespondence.

 

Dnes máme datum 14.3.2013, komise Obchodních aktivit se sešla od té doby 9x, předmětný materiál neměla ještě ani na programu, natož aby ho projednávala, Rada o ničem také nerozhodla a pan Česal stále marně čeká na jakoukoliv odpověď již 6 měsíců, tj půl roku!

 

Dovolím si Vám připomenout, že pan Česal je nájemcem předmětného prostoru již od roku 1989, na nájemném zaplatil městské části více než 9 milionů korun a veškeré náklady na nezbytné úpravy prostor převzal sám  bez nároku na financování ze strany městské části.

Vybudoval restaurátorské dílny známé i v zahraničí, zaměstnává 15 zaměstnanců a od roku 1996 je zde zařazeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy do sítě škol pracoviště praktického vyučování v tříletém oboru umělecký řezbář.

 

Pane starosto, vnímám záměry městské části, které má s areálem  Pod Žvahovem, vnímám také nepříjemný vlekoucí se spor s TCP, které stále ještě prostory školy obývá.

Domnívám se ale, že v současné době, kdy termíny realizace záměrů Radnice jsou ve hvězdách, nic  nebrání se s nájemcem, který má zájem zatím pokračovat v pronájmu,  který přináší do pokladny městské části ročně přes půl milionu korun, který dává lidem práci a vychovává učně, dohodnout na výši nájmu a na době trvání pronájmu.

 

Způsob dosavadního jednání, chování a nekomunikace Radnice v této věci zatím dává prostor k úvahám o nezájmu, nekompetentnosti a neslušnosti k občanovi, který si řádně plní své závazky ze smlouvy, včas podal žádost o její prodloužení a kterému na rozdíl od Radnice jde o osud lidí, které zaměstnává a vychovává.

Nájemní smlouva končí 30.6.2013, tj. cca za tři měsíce. A vy již celého půl roku necháváte tyto lidi v existenční nejistotě, aniž byste rozhodli kladně či záporně. A to je vzhledem k charakteru a povaze činnosti Restaurátorské hutě velmi nefér.

V Praze 14.03.2013

 

 

Mgr. Lucie Vávrová, Ph.D

Předsedkyně klubu zastupitelů ODS

 

Odpověď:

Vážená paní magistro,

 odpovídám na Vaši interpelaci vznesenou na jednání zastupitelstva dne 14. 3. 2013 ve věci prodloužení nájemní smlouvy tzv. Kubánského pavilonu.

 ZMČ P 5 rozhodlo v roce 2012 o přestěhování ZŠ Waldorfská do areálu Pod Žvahovem 463, P5. Tato ZŠ měla využívat celý areál vč. tzv. Kubánského pavilonu. Proto nebyla smlouva s firmou Dantik prodloužena.

 Celý projekt stěhování ZŠ Waldorfská je však ohrožen a pozastaven v důsledku nedávného rozhodnutí Ústavního soudu.

 Situaci analyzujeme a součástí komplexního řešení bude i otázka případného dalšího nájemního vztahu se stávajícím nájemcem.

 S pozdravem

                                                                                                                                

  

Ing. Miroslav Zelený

 starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě