Personální propojení společností v rámci investorských projektů v Praze 5

Datum interpelace:
15. 02. 2007
Datum odpovědi:
15. 03. 2007
Interpelující:
Jiří Metelec
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA

Interpelace:

Interpelace

Personální propojení společností v rámci investorských projektů v Praze 5 

Vážený pane starosto,

v souvislosti s investorskými aktivitami realizovanými na území MČ Prahy 5 jsem zaregistroval úzkou spolupráci a personální propojení následujících společností, jejichž představitelé jsou vedení radnice jistě známi.

Jedná se o společnosti Geosan Development a.s., Luma spol. s r.o. (bytové domy Malvazinky), AT Development a.s., Real Development 2001 s.r.o. (bytové domy Nepomucká) a RS Development s. r. o. (Nové Košíře).

Výstavbu obytného souboru Nepomucká zajišťovala AT Development, přičemž prodej bytů realizoval Real Development 2001, dříve Geosan.

 Zdenka Vondrová, manželka bývalého předsedy představenstva AT Development Milana Vondry, zastupuje společnost Luma.

Kromě toho je společnost AT Development většinovým akcionářem River Gardens a.s., přičemž obě společnosti spojují jména tří členů představenstva: Marek Bachtík, Ladislav Mandík a Jiří Maxa. Zároveň s nimi figuruje v představenstvu River Gardens Ivan Breznen, bývalý důvěrník STB, který čelí obžalobě z vytunelování cestovní kanceláře CK TRAVELA. Tento případ byl v minulosti hojně medializován a jistě neunikl Vaší pozornosti.

 V současnosti je právě Ivan Breznen také předsedou představenstva Travelair, a.s., kde je členem dozorčí rady Petr Vališ, který byl v roce 2003 držitelem advokátní úschovny a u něhož  bylo uloženo 233 milionů (z majetku MČ Praha 5) na nákup pozemků Českých drah.

 Vzhledem k uvedeným skutečnostem se Vás táži, zda nadále považujete pochybnosti o tom, že společnost Geosan je důvěryhodným investorem, za neoprávněné?

 V Praze dne 15. 2. 2007

  

Jiří Metelec, zastupitel, MČ Praha 5

Odpověď:

 

 

 

V Praze dne 15. března 2007

 

 

Věc: Interpelace   Personální propojení společností v rámci investorských projektů v Praze 5 

 

Vážený pane zastupiteli,

Společnost Geosan nemohu hodnotit jinak, než z hlediska zadávání veřejné obchodní soutěže, organizované Městskou částí Praha 5. 

Pokud máte důkazy o personálním propojení této společnosti s radnicí Prahy 5 či o korupčním jednání, žádám vás, abyste je předal protikorupčnímu výboru ZMČ a především orgánům činným v trestním řízení.

           

S pozdravem

 

 

 

                                                           JUDr.Milan Jančík