Parkoviště před školou ZŠ Plzeňská

Datum interpelace:
23. 10. 2003
Datum odpovědi:
Interpelující:
Interpelovaný:

Interpelace:

Interpelace

 

V Praze dne 23.10.2003

 

Válžený pane starosto,

opět interpeluji ohledně ZŠ Plzeňská. Tentokrát je předmětem mé interpelace neexistující chodník od vchodu zadního traktu školy na malé dětské hřiště  v ulici Pod radnicí.

Před školou je parkoviště, auta stoji až před u plotu hřiště a bráni bezpečnému průchodu na toto hřiště. Auta patří firmám, které sídlí na druhé straně ulice Pod radnicí a znemožňují chůzi dětem z prvního stupně uvedené školy. Stává se někdy, že auta i nastartuji, když se děti mezi nimi proplétají při chůzi do školy. Je proto nutné tento problém řešit i když by měla být škola obeznámena s celkovou koncepcí tohoto prostoru. Zatím je však potřebné vyřešit alespoň dílčí kroky ve smyslu mé interpelace.

Děkuji Vám za pozornost Mgr. Lubica Riedlbauchová

 

Odpověď:

Věc: Odpověď na interpelaci

                       

 

Vážená paní Riedlbauchová,

 

výsledkem místního šetření vyvolaném Vaší interpelací bylo rozhodnuto o zařazení stavby chodníku  v uvedené oblasti do programu regenerace chodníků, který je společnou investicí MČ Praha 5 a TSK, pro příští rok. Odbor dopravy a energetiky zváží v budoucnu možnost zřízení režimu obytné zóny v ulici Pod radnicí.

 

S pozdravem  

 

 

                                                               Vojtěch  Z a p l e t a l