Parkoviště Barrandov

Datum interpelace:
16. 02. 2006
Datum odpovědi:
Interpelující:
Interpelovaný:

Interpelace:

Věc: Interpelace

 

 

 

Interpeluji Vás z důvodu pronájmu parkoviště za objektem Kamera na Barrandově. Podle  dostupných informací ze dne 17.1.2006 přímo na TSK vyplývá, že firma Ventura spol. s r.o. neodstoupila od smlouvy, kterou podepsala 27.4.2005 s TSK. Naopak  parkoviště čeká jen na kolaudaci, aby mohlo začít svůj provoz.  Z dopisu vyplývá, že zatím mohou občané toto parkoviště využívat bezplatně.

Je jasné , že parkoviště je strategicky potřebné pro firmu Ventura, která má v záměru stavět byty na objektu Kamera, ke kterým je samozřejmě potřeba parkovací stání.

Není mi jasné, jak k tomuto stavu mohlo dojít, poté co na setkání s občany 26.října 2005, pan Březovský prohlásil, že odstupuje od smlouvy. Na tomto setkání jste byl pane starosto přítomen. Vše je samozřejmě zaznamenáno .

V revokaci usnesení došlo pouze k zakonzervování celé situace, ale nic se tím neřeší.

Co se od té doby změnilo? Asi pan Březovský přehodnotil stanovisko nebo tento postup byl od začátku jeho taktikou. Zřejmě v této kauze je občan až na posledním místě.

Doufám, že v odpovědi na tuto interpelaci se dozvím pozitivní informaci ve smyslu, že Vaše sliby o zachování bezplatného parkování občanů nebyly jen poltickou proklamací.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavel Erben

Zastupitel MČ

 

 

 

 

V příloze dopis z TSK ze dne 17.1.2006

Odpověď:

Vzhledem k tomu, že interpelace zastupitele p. P. Erbena věcně nepřísluší ÚMČ Praha 5, požádali jsme o stanovisko ředitele TSK.

 

Pana P. Erbena budeme informovat po obdržení odpovědi z TSK.

 

S pozdravem

 

                                                                                                 Vojtěch  Z a p l e t a l