Parkovací místa pro ZMČ

Datum interpelace:
13. 11. 2003

Interpelace:

Odpověď:

Věc:     Interpelace – Parkování ve vnitrobloku Štefánikova 13, 15

 

 

Vážený pane Kohoute,

 

dovolte mi abych reagoval na Vaší interpelaci ve věci parkování ve vnitrobloku Štefánikova 13, 15, kterou jste přednesl na 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5.

 

Bohužel musím konstatovat, že v důsledku nekázně zaměstnanců při užívání parkovacích míst došlo k politováníhodné situaci, kterou ve své interpelaci uvádíte. Celá záležitost byla s viníkem projednána a byla učiněna potřebná opatření k tomu, aby k této nekázni více nedocházelo.

 

 

 

S úctou

 

Milan Jančík

     starosta

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě