park Na Skalce

Datum interpelace:
18. 04. 2013
Datum odpovědi:
14. 05. 2013
Interpelující:
RNDr. Milan Macek, CSc.
Interpelovaný:
Ing. Miroslav Zelený
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

 

Interpelace IV.

 

 

Vážený pane starosto,

 městská část investuje nemalé prostředky do budování parků, bohužel dále o tyto své investice příliš nepečuje. Typickým příkladem je park Na Skalce. Jarní sluníčko odhalilo, že se zde neuklízelo minimálně od loňského léta. Na základě opakované urgence občanů zde bylo minulý týden uklizeno jen kolem odpadkových košů, ostatní nepořádek, včetně například injekčních stříkaček a jehel, zde zůstal. Stav parku mohu doložit aktuálními fotografiemi, nechci je k této interpelaci přikládat, protože to je ostuda celé městské části.

Žádám Vás, pane starosto, aby Rada neprodleně zajistila:

  1. Úklid tohoto parku (a dalších parků, pokud jsou v podobném stavu).
  2. Zprovoznění bazénu.
  3. Pravidelný úklid parků.
  4. Střežení těchto parků, aby nedocházelo k jejich poškozování a znečišťování.

   

RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel

 

V Praze dne 18. 4. 2013

 

Odpověď:

 

Vážený pane doktore,

 

odpovídám na Vaši interpelaci vznesenou na jednání zastupitelstva dne 18. 4. 2013 ve věci parku Na Skalce.

Park Na Skalce je velmi problematickým místem, neboť se nachází v bezprostřední blízkosti centrálního Smíchova. Svou polohou tak přímo „láká“ nepřizpůsobivé občany, bezdomovce k přenocování (na místě poté zanechají své brlohy) a narkomany k aplikaci drog (vznik infekčního materiálu).

K Vašim otázkám:

1. Lokalita byla od začátku letošního roku několikrát komplexně uklizena, ať už úklidovou firmou, tak i občanským sdružením osob se zdravotním postižením ETINCELLE. Odpadkové koše byly od ledna do března tohoto roku vysypávány s četností 3 x za týden a v dubnu dokonce 5 x za týden. Park byl čištěn také v rámci operativních pohotovostních úklidů
a úklidů černých skládek. Sběr odpadků byl plošně prováděn pravidelně 1 x za týden.

Odbor správy veřejného prostranství disponuje množstvím aktuálních obrazových materiálů tohoto parku, které jsou Vám v případě zájmu samozřejmě k dispozici.

2. Vzhledem ke stabilním klimatickým podmínkám došlo v prvním květnovém týdnu ke zprovoznění jezírka, vodopádů a technologického zázemí.

3. Městská část Praha 5 uzavřela smluvní vztah se společností CENTRA, a.s., na provádění celkové údržby zeleně a úklidu veřejného prostranství. V současné době nastavujeme pravidla a podmínky pro zajištění pravidelného harmonogramu úklidu a údržby pro celou městskou část Praha 5.

4. Bezpečnost veřejného prostranství zajišťuje městská policie. S ohledem na vložené investice do technologií jezírka bylo toto napojeno na PCO (pult centralizované ochrany) s nepřetržitým provozem. V případě poplachu jsou na mobilní telefony kontaktovány hned
2 zaměstnanci odboru správy veřejného prostranství a současně na místo vyjíždí ozbrojená hlídka PCO.

Odbor správy veřejného prostranství zakoupil několik fotopastí. Jedná se o bezdrátové zařízení, které je umístěno v zájmovém prostoru. Aktivuje se v případě pohybu ve sledované zóně. Každá fotopast bude napojena na operační středisko městské policie, kam vyšle sérii fotografií zaznamenávající pohyb nebo i případné protiprávní jednání. Městská policie tak bude mít možnost obratem reagovat prostřednictvím hlídky v terénu.

S pozdravem

                                                                                                                                

 

                                                                                                                     

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě