park Kavalírka

Datum interpelace:
22. 09. 2016
Datum odpovědi:
24. 10. 2016
Interpelující:
Mgr. Lukáš Budín
Interpelovaný:
Ing. Pavel Richter
Příloha interpelace:

Interpelace:

14. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 22. 9. 2016

 

Interpelace číslo 4

 

 

 

Ing. Pavel Richter

radní MČ Praha 5

 

 

Věc: Aktuální stav a předpokládaný vývoj v jednání o výkupu pozemku parku Kavalírka

 

 

Vážený pane radní,

 

nejprve dekuji za Vaši stručnou ale výstižnou odpověď na moji červnovou interpelaci ve věci výkupu pozemku parku Kavalírka.

 

Dovolil bych si proto stejně stručnou interpelaci či dotazy:

 

  1. Jaký je aktuální stav jednání s právním zástupcem      vlastníků pozemku Na Kavalírce?
  2. Jaký vývoj očekáváte, respektive jaká je vůle vedení Prahy 5      vykoupit či směnit zmíněný pozemek?
  3. Jaký časový horizont k ukončení jednání, ať už úspěšnému      či neúspěšnému, předpokládáte?
  4. Bude možno do harmonogramu jednání zahrnout i místní občanská      sdružení respektive zapsané spolky?

 

 

 

 

 

Předem děkuji za vyjádření a odpovědi na výše položené dotazy.

Mgr. Lukáš Budín

Člen ZMČ Praha 5

 

V Praze dne 22. 9. 2016

 

 

 

Odpověď:

Městská část Praha 5                                       e

           ING. PAVEL RICHTER

                        radní

                                                                       Vážený pan

                                                                       Mgr. Lukáš Budín

                                                                       Člen ZMČ Praha 5

                                                                      

 

                                                                       V Praze dne 24. 10. 2016                        

 

 

Vážený pane zastupiteli,

 

 

k Vašim dotazům, týkajících se aktuálního stavu a předpokládaného vývoje v jednání o výkupu pozemku parku Kavalírka, Vám sděluji následující:

 

Na základě emailu, který jsem dnes obdržel od právního zástupce majitelů pozemků pana JUDr. Bileje, který potvrdil souhlas s prodejem těchto pozemků v ceně 2.000,- Kč za metr čtvereční, předložím tento návrh spolu se starým znaleckým posudkem, který je na stejnou cenu, do příslušných orgánů městské části Praha 5.

S pozdravem,

Ing. Pavel Richter

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě