Pamětní deska

Datum interpelace:
18. 11. 2004
Datum odpovědi:
Interpelující:
Interpelovaný:

Interpelace:

Interpelace

 

 

Vážený pane starosto,

 

 

            často projíždím kolem bývalé „Tatrovky“, tedy kolem jediné zdi, které z ní zbyla a marně vyhlížím, kdy se na ní opět objeví pamětní deska se jmény tatrováků padlých v květnovém povstání roku 1945. Umístění desky bylo od členů Rady opakovaně slibováno již v minulém volebním období. Podaří se zde desku umístit aspoň do 60. výročí tohoto povstání?

            Pravicové většině připomínám, že se jednalo o občany Prahy a komunista byl mezi nimi pravděpodobně jen jediný.

 

 

            V Praze dne 18.11.2004

 

                                                                                             RNDr. Milan Macek, CSc.

                                                                                                           zastupitel

Odpověď:

Vážený pane doktore,

 

      v souvislosti s Vaší interpelací ze dne 18.11.2004 Vám sděluji následující:

 

 

      Pamětní deska obětem II.světové války Tatry Smíchov, původně umístěná na bývalém

   závodě ČKD Tatra-Plzeňská ul., byla sejmuta a uložena ve skladu MČ Praha 5.

   V letošním roce na základě projednání v kulturní komisi a usnesením RMČ č.31/874/2004

   byla schválena její rekonstrukce a umístění.

 

      Po demolici bývalého závodu Tatra Smíchov po výstavbě KOC nebylo možné desku

   vzhledem k jejím rozměrům a hmotnosti vrátit zpět na původní místo. Nové umístění

   desky bylo projednáno s Národním památkovým ústavem, odborem památkové péče

   Magistrátu hl. m. Prahy a s majiteli objektu Obchodní centrum Nový Smíchov.

 

      Slavnostní znovuodhalení pamětní desky se uskutečnilo dne 17.11.2004 v Den boje

   studentstva za svobodu a demokracii na základě usnesení RMČ č.42/1325/2004.

   Pamětní deska se nachází na objektu OC Nový Smíchov u vchodu z ul.Plzeňská č.or.6.