ozelenění ulic

Datum interpelace:
11. 09. 2012
Datum odpovědi:
12. 10. 2012
Interpelující:
Ing. Bohumil Dvořák
Interpelovaný:
MUDr. Radek Klíma
Příloha interpelace:

Interpelace:

Dámy a pánové,                                                                                                          11.9.2012

Vážený pane starosto,

Ze stížností občanů jsem byl upozorněn na  projekt ozelenění  rušných ulic za účelem snížení imisí.  Je to jistě chvályhodný záměr. Nejsem si jist, že je věc prováděna správně a to jak z odborného, tak z dotačně administrativního hlediska. Prostudoval jsem si nyní dostupné materiály a konstatuji,  že v projektu Ozelenění jsem nalezl dosti podstatných rozporů se Zásadami ministerstva financí.

Imisní data z Barrandova jsou z období, kdy tam stála mnohakilometrová popojíždějící řada kamionů, které jsou dnes odkloněny na okruh. A takových nepřesností je více. O správnosti realizace betonových prvků ze socialistického realismu samozřejmě rozhodne expo komisař EU, ale rád bych viděl potvrzené nové dokumenty ze SFŽP a MŽP, o kterých jste včera jednali. Dnes není problém dotaci získat a proinvestovat finance, ale správně a účelně dle závazných pravidel akci realizovat.

V oblasti k snižování imisí, ozelenění ve městech, životního prostředí mám vysokoškolské vzdělání a mnohaletou odbornou praxi.  Administrativa dotací ve státní správě a jejich kontrola je nyní moje profese. Proto požaduji jako zastupitel relevantní informace k této akci, aby bylo možné zabránit případným neočekávaným finančním ztrátám z důvodů pochybení. Zatím jsem přesvědčen, že akce je řešena nešťastně.

 

 Děkuji pane starosto za pozornost a za písemnou odpověď.

Ing. Bohumil Dvořák, zastupitel

 

Odpověď:

Vážený pane zastupiteli,

 

děkuji za Váš dotaz a věcné shrnutí.

 

Vzhledem k tomu, že z Vaší interpelace nevyplývá konkrétní úkol či požadavek, považujeme ji za vyřízenou.

V případě dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit. Jako zastupiteli MČ Praha 5 Vám informace/materiály budou poskytnuty na odboru správy veřejného prostranství u vedoucího Bc. Lukáše Pokorného.

 

 

S pozdravem

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě