Osmileté gymnasium Buďánka

Datum interpelace:
12. 10. 2006
Datum odpovědi:
Interpelující:
Interpelovaný:

Interpelace:

Interpelace „OGB“

 

Využívám práva na interpelaci, abych mohla vyjádřit názor a výzvu Vám, svým kolegům, zejména z koalice, která tvoří vedení radnice naší městské části. Jsem bohužel přesvědčena, že kdybych požádala o zařazení bodu „Osmileté gymnasium Buďánka“ na program jednání, prohlasovala  by koaliční většina záporné stanovisko k mému návrhu a nemohla bych říci nic, protože se stalo zvykem nedávat pokud možno prostor menšinovým názorům. Je to špatně, protože i menšina může mít pravdu a zavírat oči před pravdou je krátkozraké.

 

Navážu na stanovisko, které jsem vyjádřila v poslední interpelaci a které mi v odpovědi na ni nikdo nevyvrátil. Totiž, že OGB neporušilo nájemní smlouvu a MČ dala  gymnasiu výpověď v rozporu s občanským zákoníkem. Výsledek případného soudního projednání je zřejmý. Je však na pováženou přistupovat k činnosti vzdělávací instituce typu střední školy, která navíc zajišťuje zákonnou základní povinnou školní docházku do dovršení devíti školních roků studentů, jako k podnikání jakéhokoli jiného podnikatelského subjektu. Stejně tak je podle mne naprosto neúnosné tvrzení, že obec je vlastník jako každý jiný a může si uplatňovat vlastnická práva podle toho, jak skupina ve vedení radnice rozhodne. Obec spravuje majetek občanů a má ho spravovat tak, aby občanům sloužil a má přitom postupovat otevřeně a férově.

 

Žádám vedení radnice a všechny z koalice, aby sebrali všechnu možnou moudrost , posoudili předešlé skutečnosti spravedlivě, nenechali sebou manipulovat jakýmkoli nátlakem a pochopili, že uskutečnění zákonného základního  povinného vzdělání má prostě přednost před nadstavbovou do jisté míry zájmovou činností, kterou provozuje taneční centrum a  když už je třeba uzavírat novou nájemní smlouvu (o čemž nejsem přesvědčena), vytvořili pro OGB důstojné podmínky pro funkci a rozvoj školy. Prosím netlačte pod hrozbou výpovědi na OGB, aby přijala podmínky za kterých nebude moci naplnit svůj vzdělávací program. Je to nedůstojné jednání nás volených zastupitelů, kteří mají občanům v jejich zájmu sloužit a ne jim panovat.

 

 

 

 

 

 

V Praze 12.10.2006       Doc.RNDr. Eliška Jelínková, CSc.

Odpověď: