Oslavy k 70. výročí svobody

Datum interpelace:
11. 06. 2015
Datum odpovědi:
24. 06. 2015
Interpelující:
JUDr. Petr Lachnit
Interpelovaný:
Petr Hnyk
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Téma: Výběrové řízení na organizátora akce “Oslavy k 70. výročí svobody”

Interpelovaný: Petr Hnyk, člen Rady MČ Praha 5

 

 

Interpelace

 

Vážený pane radní,

 

Rada MČ Praha 5 schválila na svém zasedání konaném dne 5. května 2015 Váš návrh na uskutečnění akce “Oslavy k 70. výročí svobody”, která se uskutečnila dne 12. května 2015 v prostorách parku Portheimka od 16.00 hodin do 23.00 hodin. (číslo usnesení 20/618/2015).

Ze schváleného materiálu vyplývá, že Rada MČ Praha 5 schválila organizátora akce “Oslavy k 70. výročí svobody”, tj. společnost Eventuality s. r. o. s nejnižší nabídkovou cenou 367.000 Kč.

V důvodové zprávě je uvedeno, že k realizaci celé akce byla vybrána společnost Eventuality s.r.o., se sídlem 2693/16, Praha 3, která podala nejnižší cenovou nabídku dle přiloženého rozpočtu ve výši 367.000,- Kč včetně DPH. Druhá skončila společnost Creato CZ s.r.o., IČ: 01483188, se sídlem Heyrovského 6/1178, Hradec Králové, která připravila kalkulaci dle požadavků v ceně 408.000,- Kč včetně DPH.

Vzhledem k výše uvedenému Vás žádám o sdělení:

1. Jakým způsobem byli oslovení účastníci tohoto výběrového řízení.

2. Kdo rozhodl o oslovení těchto dvou konkrétních společností (případně dalších, v důvodové zprávě neuvedených subjektů).

3. Jaká kritéria pro oslovení těchto konkrétních společností byla uplatněna.

 

V Praze dne 11.6.2015

 

                                                                                                                    

                                                                                                                     JUDr. Petr Lachnit

                                                                                                                     zastupitel MČ Praha 5

 

Odpověď:

 

                                                                           

 Praha 22. června 2015

  

Vážený pane doktore,

 

děkuji vám za Váš dotaz, protože oslavy 70. výročí konce 2. světové války považuji za jedno z nejvýznamnějších výročí letošního roku. Městská část díky své poloze na západní části Prahy byla oblastí, kde se odehrávala významná část bojů mezi povstalci a okupanty, a proto jsme průběh oslav chtěli koncipovat maximálně důstojně.

 

Přípravu programu oslav realizoval Odbor školství a kultury a Kancelář starosty, kteří společně připravili následující akce:

1) Dvouměsíční výstavu „Praha ve stínu hákového kříže“ v galerii Portheimka

2) Třítýdenní venkovní výstavu „Osvobození 70“ na prostranství před kostelem sv. Václava

3) Pietní akty v kostele sv. Václava, před budovou radnice a u obchodního centra Nový Smíchov

4) Rodinné odpoledne v parku Portheimka

 K zajištění realizace rodinného odpoledne v parku Portheimka, ke kterému směřoval Váš dotaz, provedlo oddělení veřejných zakázek ÚMČ Praha 5 ve dnech 08. 04. – 09. 04. 2015 průzkum trhu za účelem zjištění nejvhodnější nabídky (nejnižší nabídkové ceny). Přesná definice poptávky zněla na zajištění přípravy, organizace, propagace a realizace tematického oslavného koncertu k 70. výročí včetně zajištění přípravy, organizace, propagace a realizace  kulturní akce pro veřejnost. Osloveno bylo pět společností včetně Svazu vojenských veteránů. Úřad MČ Praha 5 obdržel ve stanovené lhůtě nabídku dvou společností MusicModelTrust spol.s r.o. a Benewell s.r.o.

 

Bohužel  dodané agenturní nabídky s cenami za tuto akci přesahovaly nejen finanční možnosti rozpočtu městské části v oblasti kultury, ale s cenou okolo 2 miliónů korun byly také velice nadsazené. Zadavatel Městská část Praha 5 jako dobrý hospodář se proto rozhodl podle pravidel o Veřejné zakázce malého rozsahu, která byla zadána v souladu s § 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek, že tuto veřejnou zakázku zruší.

 Na základě tohoto rozhodnutí byla Kanceláří starosty, která byla garantem přípravy této části oslav, zvolena varianta doplňujícího telefonického oslovení jiných čtyř agentur k realizaci oslav 70. výročí ukončení II. světové války v redukované podobě, kde rozhodoval poměr ceny a kvality (zkušený moderátor, populární hudební skupina). Na základě kladných referencí byly osloveny tyto společnosti: Eventuality s.r.o., VT Rental s.r.o., AETNA, spol. s r.o. a Creato CZ s.r.o.

 Vybraná společnost Eventuality s.r.o. i přes svou nejnižší nabídkovou cenu dokázala zajistit vystoupení skupiny Profesor populárního baviče, hudebníka a skladatele Jaroslava Uhlíře, jehož hudba dokáže zaujmout posluchače všech věkových kategorií.

 Závěrem mi dovolte srovnání s ostatními oslavami 70 let od konce 2. světové války, které se letos v Praze uskutečnily. Například sousední městská část Praha 6, kde se také konala výstava „Osvobození 70“ a koncert populárních kapel na hlavním náměstí, rozpočtovala tuto akci na částku 1 900 000 Kč. Ve srovnání s Prahou 6 si dovolím tvrdit, že oslavy na naší městské části proběhly velmi důstojně, Praha 5 nabídla svým občanům rozmanitý společenský, kulturní a vzdělávací program a přitom dokázala zatížit svůj rozpočet daleko nižší částkou.

 

S přátelským pozdravem

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě