odstupné zaměstnancům

Datum interpelace:
23. 06. 2016
Datum odpovědi:
22. 07. 2016
Interpelující:
Bc. Tatiana Konrádová
Interpelovaný:
Tajemník ÚMČ P5

Interpelace:

. Interpelace na Mgr. Jakuba Lapáčka, pověřeného výkonem funkce tajemníka  

 

 

Vážený pane Lapáčku,

 

žádám Vás laskavě o následující informace:

 

  1. Kolik pracovních poměrů se zaměstnanci ÚMČ P5 bylo od října 2014 ukončeno.
  2. Jaké byly konkrétní důvody pro ukončení pracovního poměru za strany zaměstnavatele u každého zaměstnance?
  3. Kolik MČ uhradila bývalým zaměstnancům na odstupném.

 

Žádám rovněž informace o tom, zda všichni noví zaměstnanci byli přijati na základě výběrového řízení.

 

Děkuji předem za odpověď.

 

 

Tatiana Konrádová, zastupitelka, předsedkyně zastupitelského klubu SZ

 

V Praze dne 23. 6. 2016

 

Odpověď:

úřad Městské části Praha 5

Mgr. Jakub Lapáček

pověřený výkonem funkce tajemníka

 

Vážená paní zastupitelko,

 

Z celkového množství systemizovaných míst, kdy pro přehlednost bude vycházeno z čísla 288 odpovídajícího průměru systemizovaných míst za rok 2015, na základě dohody o ukončení pracovního poměru ve smyslu ustanovení § 49 zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění (zákoník práce), ukončilo pracovní poměr v období od října 2014 do 30. 06. 2016 20% zaměstnanců z celkového počtu systemizovaných míst, pracovní poměr byl ukončen na základě výpovědi ze strany zaměstnance ve smyslu ustanovení § 50 citovaného zákona u 5,5% zaměstnanců, výpověď z organizačních důvodů dle ustanovení § 52c zákoníku práce byla dána 2% zaměstnanců, dohoda o ukončení pracovního poměru na základě organizačních důvodu dle ustanovení § 52 c zákoníku práce byla uzavřena se 7,3% zaměstnanců a ke zrušení pracovního poměru ve zkušební době dle § 66 zákoníku práce bylo přistoupeno u 6% zaměstnanců, k zániku pracovního poměru v důsledku úmrtí zaměstnance došlo u 1% zaměstnanců. Tato čísla jsou zkreslena přirozenou mírou fluktuace, přičemž činí ve sledovaném období 20,9% roční fluktuace. Na odstupném bylo z celkového objemu mzdových prostředků rozpočtovaných pro sledované období vyplaceno cca 2,88%.

 

S přátelským pozdravem,

 

 Mgr. Jakub Lapáček

 Pověřený výkonem funkce tajemníka MČ

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě