Objekt Pod Děvínem

Datum interpelace:
13. 11. 2003

Interpelace:

Odpověď:

Vážený pane kolego,

 

odpovídám na Vaši interpelaci a sděluji následující:

 

vzhledem k tomu, že v současné době probíhá na odboru kontroly ÚMČ Praha 5 v této věci šetření a nejsou zatím známi výsledky tohoto šetření, přikládám k této odpovědi na interpelaci  přílohu  – informaci o průběhu  privatizace domu Pod Děvínem 2206/16.

 

S úctou

 

 

                                                    

 

                                                                                       Milan  J a n č í k

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě