obědy do škol

Datum interpelace:
19. 03. 2015
Datum odpovědi:
20. 04. 2015
Interpelující:
MUDr. Zlatko Marinov
Interpelovaný:
MUDr. Radek Klíma
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Téma: Projekt „Obědy do škol“

Interpelovaný: Rada městské části Praha 5

 

Interpelace

 

Vážení členové rady,

 

vzhledem k tomu, že v rozpočtu Městské části Praha 5 (podkapitola 0440) je uvedena položka „Obědy do škol“ v celkové výši 1.700.000 Kč, si Vás dovoluji požádat o sdělení, jaká je charakteristika projektu. Na jednání školského výboru bylo sděleno, že tyto prostředky  by měly být  přidělovány na školní stravování pro žáky ze sociálně slabých rodin. Zajímá mě, zda byla schválena metodika rozdělování těchto prostředků pro žáky ze sociálně slabých rodin.

 

V Praze dne 19.3.2015

                                                                                                    

 MUDr. Zlatko Marinov zastupitel MČ Praha 5

 

 

 

Odpověď:

Městská část Praha 5

MUDr. Radek Klíma

         Starosta

 

                                                                                                            MUDr. Zlatko Marinov

                                                                                                           Zastupitel MČ Praha 5

 

Vážený pane zastupiteli,

 

reaguji tímto na Vaši interpelaci, přednesenou na zasedání zastupitelstva Městské části Praha 5, dne 19. 03. 2015.

 

Metodika projektu „ Obědy do škol“ se připravuje. Probíhají pravidelné schůzky radního pro školství a pro sociální věci spolu s předsedou školského výboru a předsedkyní sociálního výboru. Chceme, aby potřebná pomoc byla poskytnuta citlivě, průkazně a současně prokazatelně potřebným. Pracujeme se zkušenostmi našich škol a konečný návrh s řediteli našich škol také projednáme. Jelikož podobné projekty existují i jiných obcích a městských částech, chceme se poučit i z jejich zkušeností. Metodika by měla být připravena do konce června tak, aby vstoupila v platnost s novým školní  rokem 2015/16.

 

V Praze dne 14.4.2015

 

S pozdravem

 

 

MUDr. Radek Klíma

 starosta MČ Praha 5

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě