nezveřejnění auditů aj.

Datum interpelace:
12. 09. 2013
Datum odpovědi:
30. 10. 2013
Interpelující:
RNDr. Jan Martinec, CSc.
Interpelovaný:
Ing. Miroslav Zelený

Interpelace:

Interpelace starosty ing. Miroslava Zeleného

 

NEZVEŘEJNĚNÍ auditů, analýz a studií pořízených MČ v celkové hodnotě bezmála 14 miliónů Kč

 

Vážený pane starosto,

 

Rada MČ zadala vypracování řady auditů, analýz a studií za přibližně 14 miliónů korun z veřejných prostředků. Ve své interpelaci ze dne 11. 12. 2012 jsem požadoval zveřejnění těchto studií. Vy jste slíbil ve své odpovědi ze dne 16. 1. 2013, že „audity, analýzy a studie, jejichž výčet obsahuje interpelace, budou zveřejněny v průběhu 1. čtvrtletí tohoto roku.“

 

Studie dodnes zveřejněny nejsou, pokud zveřejněním nemyslíte možnost občana dostavit se do kanceláře starosty či radního, kteří nechají případného zájemce nahlédnout do předmětných studií, auditů a analýz.

V této souvislosti Vás žádám o odpovědi na následující otázky:

 1)      Považujete za „zveřejnění“ dokumentů nikde neoznámené zpřístupnění daných dokumentů k nahlédnutí u radního či u vás?

2)      Pokud ne, kdy budou audity, analýzy a studie za 14 miliónů zveřejněny a jakým způsobem?

 

 Děkuji za odpověď.

 

V Praze dne 12.9.2013

 

Odpověď:

 

 Vážený pane doktore,

odpovídám na Vaši interpelaci vznesenou na jednání zastupitelstva dne 12. 9. 2013 ve věci nezveřejnění auditů, analýz a studií pořízených MČ.

 Vzhledem k probíhajícímu ekonomickému vyjednávání považuji zveřejnění Vámi označených dokumentů prostřednictvím osobního nahlédnutí za dostatečné. Nemám v úmyslu nic tajit, nicméně nemohu dovolit, aby některé subjekty měly volný přístup k, pro Městskou část Praha 5, citlivým informacím. Zastupitelé, kteří projevili zájem, už mohli do uvedených auditů nahlédnout. Skoro to budí dojem, že nechcete jakožto opozice konstruktivně kontrolovat, ale bezmyšlenkovitě věšet citlivá data na web. Snad se mýlím.

 Veškeré uvedené audity budou zveřejněny na webových stránkách ve chvíli, kdy budou ukončeny procesy ekonomického vyjednávání.

 

 

S pozdravem

                                                                                                                                

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě