Netransparentní veřejné zakázky současného vedení radnice Prahy 5

Datum interpelace:
20. 06. 2023
Datum odpovědi:
18. 07. 2023
Interpelující:
Ing. Jan Kavalírek
Interpelovaný:
Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA

Interpelace:

Interpelace
na starostu Mgr. Jaroslava Pašmika, MBA
Zastupitelstvo MČ Praha 5
20. 6. 2023

Netransparentní veřejné zakázky současného vedení radnice Prahy 5

„Vytvoříme úřad, kde bude občan vždy včas a kompetentně informován o záměrech obce důrazem na větší transparentnost …“
„…zvýšíme odpovědnost úřadu ve vlastním hospodaření, nakupování a při vypisování veřejných zakázek“
Vážený pane starosto, drahý sousede,
to jsou jen některé z předvolebních slibů vašeho politického spolku, pod kterými jste podepsán Vy a Vaše expertka přes transparentnost paní Boudová. Jak to s těmito sliby nakonec dopadlo? Jako ve Vašem případě už mnohokrát – změnu jste přinesli, opět k horšímu.
Dovolte mi Vám připomenout, že dle článku 23 interní směrnice o pravidlech zadávání veřejných zakázek objednávku do výše 100 000 Kč a v případě mimořádných situací až do výše 300 000 Kč schvaluje a podepisuje starosta nebo místostarosta.
Bylo vždy zvykem, že takto zadané veřejné zakázky malého rozsahu byly následně pravidelně jednou měsíčně dávány na vědomí Radě Městské části. Ostatně takto rozhodlo i Zastupitelstvo dne 13. 11. 2018 svým usnesením.
Poslední přehled těchto objednávek byl ale do Rady předložen 28. 11. 2022, a to ještě za období minulé koalice pro říjen loňského roku. Od Vašeho nástupu do vedení radnice jste tento přehled objednávek ke kontrole dávat přestali. Za 7 měsíců jste jej do Rady nepředložili ani jednou.
Výsledkem Vašich předvolebních slibů je tedy nejen to, že občan již není informován absolutně o ničem, co se pod Vaším vedením do 300 tisíc Kč děje, ba dokonce o tom nejsou informováni ani zastupitelé a ani Rada jako celek. Místo Vašich slibů o větší odpovědnosti při nakupování a veřejných zakázkách jste se po vašem zvolení do funkcí na všechno vykašlali a zavedli naprosto netransparentní systém, ve kterém si můžete nakoupit úplně cokoli a nikomu o tom nedáváte ani vědět.
Jen těžko může kdokoli uvěřit, že je to omylem. Je to evidentní záměr, protože nechcete, aby veřejnost ani zastupitelé viděli, co na radnici skutečně děláte. Místo otevření radnice jste ji zavřeli a místo větší transparentnosti jste si vytvořili zcela netransparentní prostředí zadávání malých veřejných zakázek, kdy skrýváte, za co skutečně utrácíte naše peníze. Nejenže nám zvyšujete daně, ale ještě se na nás přitom svrchu díváte a arogantně nám dáváte najevo, že nemáme ani právo vědět, za co naše peníze utrácíte.
To ale musí skončit.
Žádám Vás proto, abyste mi v odpovědi na tuto interpelaci kromě důvodů, proč skrýváte Vaše objednávky, zejména poskytl zveřejněný seznam všech objednávek do 100 000 Kč a mimořádných objednávek do 300 000 kč (vše bez DPH), které jste schválil a podepsal Vy či Vaši místostarostové, a to od začátku Vašeho zvolení do Rady MČ Praha 5 až do dnešního dne. Prosím, poskytněte tento přehled formou tradiční tabulky po jednotlivých odborech s informacemi o předmětu a popisu zakázky, dodavateli, ceně, datu podpisu a spolu s uvedením, kdo zakázku podepsal. Pokud nebudete vědět, jak na to, prosím zeptejte se zaměstnanců úřadu. Jistě Vám poradí, vzhledem k tomu, že se tento přehled dříve dělal pravidelně každý měsíc. A dále Vás vyzývám, abyste tento přehled opět začali do Rady každý měsíc předkládat, jak tomu bylo dříve zvykem.
Vážený sousede, na závěr mi dovolte vrátit se tam, kde jsem začal. Po delším zamyšlení totiž musím přiznat, že předčítat Vám vaše předvolební sliby je už asi naivní, jelikož jak je vidět, mají pro vás jen pramalý význam.
Za úvahu by proto mohlo stát zkusit to u Vašeho koaličního partnera senátora Lásky, který, jak jsme viděli, čest svého sdružení a svých členů odhodlaně brání. Což bez nadsázky respektuji. Cituji tedy:
„Zprůhledníme rozpočet městské části“
„Zavedeme průhledné zadávání a vyhodnocování všech veřejných zakázek a zajistíme větší konkurenci“
To jsou jen některé z jeho předvolebních proklamací. Je tedy otázka, jak s těmito dřívějšími představami pana senátora koresponduje současný stav utajování objednávek Vaším vedením radnice. Těžko soudit, třeba se to někdy dozvíme.
V poslední řadě podotýkám, že jsem zvažoval vytáhnout i nějakou perlu z volebního programu Pirátů, který je slibů o otevřenosti úřadu doslova přeplněn. Pak jsem ale došel k závěru, že v případě Pirátů to už snad nemá ani cenu.

Těším se na Vaši odpověď a jsem s pozdravem,
Zastupitel za TOP 09
Ing. Jan Kavalírek

Odpověď:

Vážený pan
Ing. Jan Kavalírek
člen ZMČ Praha 5

Praha 18. července 2023

Č. j.: MC05 145624/2023

 

Vážený pane zastupiteli,

dovolte mi reagovat na Vaši interpelaci vznesenou na 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5 konaném dne 20. 6. 2023 s názvem „Netransparentní veřejné zakázky současného vedení radnice Prahy 5“, v níž se dotazujete na zadávání veřejných zakázek do 100 tis. Kč (bez DPH), případně do 300 tis. Kč (bez DPH)
v případě mimořádných situací, a jejich dávání na vědomí Radě MČ Praha 5.

Veřejné zakázky do 100 tis. Kč bez DPH, případně do 300 tis. Kč bez DPH v případě mimořádných situací podle platného vnitřního předpisu schvaluje a podepisuje starosta nebo místostarosta MČ Praha 5, jak správně uvádíte ve své interpelaci.

Tento vnitřní předpis nestanovuje žádné další povinnosti ke zveřejňování takto schválených zakázek.
Tato problematika je dále řešena Směrnicí č. 4/2017 pro uzavírání smluv a vystavování objednávek a aplikaci zákona o registru smluv, kde se v čl. 14 stanovuje povinnost zveřejnit v registru smluv všechny objednávky přesahující částku 50 tis. Kč bez DPH. Tato povinnost je v rámci úřadu MČ plněna. Tudíž Vaše výtka o neinformování občanů o zakázkách není přesná.

Argument „bylo vždy zvykem“ není pro činnost tohoto zastupitelstva relevantní.

 

S pozdravem

 

Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA
starosta

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě