Nepřijaté děti k předškolnímu vzdělávání

Datum interpelace:
25. 06. 2019
Datum odpovědi:
15. 07. 2019
Interpelující:
Mgr. Vít Šolle
Interpelovaný:
Mgr. Renáta Zajíčková

Interpelace:

V Praze 25. června 2019

 

Mgr. Renáta Zajíčková

 

Vážená paní místostarostko,

obec, v našem případě MČ Praha 5, je povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání přednostně přijímaných dětí pro děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku. Dle informace k dnešnímu dni dostupné na stránkách MČ Prahy 5 (https://zapisdoms.praha5.cz/) je zřejmé, že nebylo přijato 94 dětí starších tří let. I s přihlédnutím k možným duplicitám se jedná o velký počet dětí, jejichž nárok na přijetí nebyl naplněn. Žádám Vás o bližší informace k těmto údajům, především, proč tyto děti nebyly k předškolnímu vzdělávání přijaty a jak bude MČ Praha 5 dále postupovat ve věcí zajištění nároku na přijetí dle školského zákona.

 

Z webových stránek MČ Praha 5:

Věk dítěte Přihlášených dětí Město Praha 5 Mimopražští 5
6. letí 7 ( 6 / 1 ) 5 ( 4 / 1 ) 2 ( 2 / 0 )
5. letí 90 ( 87 / 2 ) 89 ( 87 / 1 ) 1 ( 0 / 1 )
4. letí 98 ( 90 / 6 ) 95 ( 90 / 3 ) 3 ( 0 / 3 )
3. letí 481 ( 386 / 95 ) 480 ( 386 / 94 ) 1 ( 0 / 1 )
2. letí 227 ( 57 / 169 ) 226 ( 57 / 168 ) 1 ( 0 / 1 )
Celkem 903 ( 626 / 273 ) 895 ( 624 / 267 ) 8 ( 2 / 6 )

Poznámka: počet dětí celkem ( přijatých dětí / nepřijatých dětí )

 

Děkuji

 

 

Mgr. Vít Šolle

Odpověď:

Vážený pan
Mgr. Vít Šolle
Člen ZMČ Praha 5

Praha 12. července 2019

Odpověď na interpelaci č. 2 ze dne 25.06.2019 ve věci zajištění podmínek pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Vážený pane zastupiteli,

zajišťování prostorových podmínek pro předškolní vzdělávání mělo být zřizovatelem koncepčně zpracováváno již před čtyřmi lety, kdy bylo legislativně dáno, že mateřské školy budou mít povinnost přijímat nejen děti starší 5 let, ale postupně i děti mladší.

Průběh zápisu pro školní rok 2019/20 je srovnatelný s těmi předchozími, ničím se neliší. Navíc je předčasné uzavírat a vyhodnocovat výsledky zápisu, neboť ještě probíhají úkony, které konečný výsledek ovlivní.

V tuto chvíli:

– ředitelé provádí autoremedury rozhodnutí
– není uzavřeno přijímání dětí ke vzdělávání v přípravných třídách ZŠ
– vyhodnocení a opětovné nabízení volných míst proběhne začátkem září

Z tohoto důvodu budou konečná a vypovídající čísla k zápisu do mateřských škol pro školní rok 2019/2020 k dispozici k 30.9.2019.

S pozdravem

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě