Neoprávněné vyplácení odměn členům zastupitelstva

Datum interpelace:
17. 09. 2019
Datum odpovědi:
18. 10. 2019
Interpelující:
Ing. Štěpán Rattay
Interpelovaný:
Viktor Čahoj

Interpelace:

Interpelace

6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5

17. 9. 2019

Viktor Čahoj
radní

Vážený pane radní,

obracím se na Vás s interpelací ve věci neoprávněného vyplacení odměn členům zastupitelstva a dovoluji se Vás v této záležitosti dotazovat, jaké kroky učiní MČ Praha 5 ve věci zjednání nápravy neoprávněného vyplacení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Praha 5, které bylo učiněno na základě usnesení č. ZMČ25/26/2018.

Děkuji za písemnou odpověď.

S pozdravem

Ing. Štěpán Rattay

zastupitel MČ Praha 5

Odpověď:

Vážený pan
Ing. Štěpán Rattay
zastupitel Městské části Praha 5

V Praze dne 17. 10.2019

Vážený pane zastupiteli,

zasílám Vám odpověď na Vaši interpelaci ze dne 17.9.2019, která se týká neoprávněného vyplacení odměn členům zastupitelstva.

Záležitostí ve věci neoprávněného vyplacení odměn členům zastupitelstva se zabývám od prvního dne mého nástupu do funkce radního a jsem přesvědčen, že vzniklou situaci je třeba řešit a napravit. V této věci jsem tedy požádal o vyjádření k dalšímu postupu Magistrát hlavního města Prahy, konkrétně Odbor legislativní a právní.

Nyní mám k dispozici stanovisko MHMP ze dne 3.10.2019, ze kterého cituji:
„V případě, že došlo ke schválení a současně k vyplacení odměn zpětně je možné považovat takto přijaté plnění na straně dotčených neuvolněných zastupitelů za bezdůvodné obohacení, a to bez ohledu na jejich dobrou víru. Toto bezdůvodné obohacení by mělo být v návaznosti na princip péče řádného hospodáře ze strany městské části požadováno zpět.“

Dále stanovisko uvádí, že situaci nelze zhojit dohodou o narovnání, neboť poskytnutí finanční odměny nad rámec zákona je přímo zákonem vyloučeno. Jinými slovy, vzniklou situaci nelze řešit například prostřednictvím daru.

O dalším postupu v této věci Vás budu informovat nejpozději na příštím zasedání zastupitelstva, tedy 5.11.2019.

S pozdravem
Viktor Čahoj

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě