neinv.příspěvky

Datum interpelace:
18. 04. 2013
Datum odpovědi:
17. 05. 2013
Interpelující:
RNDr. Milan Macek, CSc.
Interpelovaný:
Ing. Miroslav Zelený
Příloha interpelace:

Interpelace:

 

Interpelace I. 

 

 

Vážený pane starosto,

 ve své interpelaci ze dne 14. 3. 2013 jsem žádal o zveřejnění přepočtu neinvestičního příspěvku pro rok 2013 na žáka nebo dítě v jednotlivých mateřských a základních školách. Jestliže tyto údaje mají sloužit k posouzení efektivity vynakládaných prostředků, není možné míchat „jablka s hruškami“ a mezi žáky, kteří školu navštěvují denně, započítávat i žáky, kteří plní povinnou školní docházku v zahraničí, v zahraniční škole na území České republiky nebo v evropské škole podle § 38 školského zákona a ve své spádové škole se vyskytují přibližně dvakrát za rok. V některých školách, například v ZŠ Grafická, tvoří tito žáci více než polovinu vykazovaných žáků. Žádám proto o zveřejnění přepočtu neinvestičního příspěvku pro rok 2013 očištěného o tyto evidentní nesmysly.

  

RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel

 

V Praze dne 18. 4. 2013

 

 

Odpověď:

 

Vážený pane doktore,

odpovídám na Vaši interpelaci vznesenou na jednání zastupitelstva dne 18. 4. 2013 ve věci neinvestičního příspěvku na provoz škol.

Vyjma ZŠ a MŠ Radlická a ZŠ Waldorfská plní povinnou školní docházku podle
§ 38 školského zákona žáci ve všech základních školách zřizovaných MČ Praha 5.

 Těmto školám je přidělován normativní příspěvek MHMP i pro výše zmíněné žáky, což vylepšuje ekonomickou situaci škol.

 V přiložených tabulkách naleznete požadované údaje.

 S pozdravem

                                                                                                                                

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě