Nefunkčnost kulturní komise

Datum interpelace:
11. 12. 2003

Interpelace:

V Praze dne 11. 12. 2003

 

 

 

Vážený pane starosto, dámy a pánové,

 

 

Moje interpelace se týká nefunkčnosti kulturní komise, které předsedám.

Včerejší komise proběhla opět bez účasti vedoucí odboru, která dle mého názoru rozhodla komisi bojkotovat.

Pan místostarosta Gál byl dlouhodobě nemocen a tak se stalo, že není připraven návrh na vyhlášení grantů v kultuře. Jak samozřejmě víte, návrh musí posoudit kult. Komise a pak následně rada naší MČ P5.

Pokud vím, tak zatím není ze strany odboru v tomto smyslu nic připraveno a tak vzhledem k tomu, že v lednu 2004 není plánovaná schůze zastupitelstva, roste ve mně oprávněný pocit, že vyhlášení grantů na rok 2004 se z výše uvedených důvodů nemusí povést.

Žádám tedy pana starostu, ale i vás vážení zastupitelé, aby z moci úřední byla zajištěna náprava v tom smyslu, aby odbor kultury byl funkční, aby byla obnovena spolupráce kulturní komisí a tedy byl i zajištěn tok informací, vedení odboru by mělo pracovat ke prospěchu věcí tak, jak bývalo v minulosti zvykem.

Osobní spory a různé averze mě nezajímají, jsme zde proto, abychom pracovali pro občany, jinak je naše práce nemotivující a nemá smysl.

 

 

Ľuba Riedelbauchová

zastupitelka

Odpověď:

 

 

Vážená paní,

           

prostřednictvím kanceláře starosty jsem obdržel Vaši  interpelaci o kritice činnosti a špatné spolupráce vedoucí OKP s kulturní komisí.

 

V této věci bylo provedeno opatření, které by situaci mělo výrazně zlepšit.

 

Po dohodě s tajemníkem úřadu byl Radě MČ P5 předložen návrh na reorganizaci, jehož výsledkem je zrušení odboru kultury a památkové péče a vytvoření nového oddělení kultury v rámci odboru školství.

Tato změna vchází v platnost k 1.1.2004 a odbor jehož náplní mimo jiné bude i oblast kultury ponese název „Odbor školství a kultury“. Vedoucí tohoto odboru je PaedDr. Dagmar Drmotová.

 

Věřím, že tato organizační změna bude do budoucna přínosem i pro činnost kulturní komise RMČ P5.

 

 

 

 

 

 

 

S úctou

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě