Nedodržení termínu

Datum interpelace:
07. 06. 2007
Datum odpovědi:
01. 08. 2007
Interpelující:
Mgr. Lukáš Budín
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA

Interpelace:

 

 

 

Pan

JUDr. Milan Jančík MBA

Starosta MČ Praha 5

 

 

                                                                                                                      V Praze dne 5.6. 2007

 

 

 

Interpelace ve věci  nedodržení termínu projednávání zprávy o přezkoumání hospodaření MČ Praha 5 za rok 2006 ve Finančním výboru a RMČ Praha 5

 

 

 

Vážený pane starosto,

jsem nucen reagovat na Vaši odpověď ze dne 3.5. 2007 týkající se zprávy o hospodaření MČ Praha 5 za rok 2006:

     Bylo nám sděleno, že zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2006 bude cituji: „ … projednána ve Finančním výboru, v RMČ Praha 5 bude projednána nejpozději do 22.5. 2007“. Do dnešní doby tento materiál nebyl projednán, a to jak na Finančním výboru, tak v RMČ Praha 5. Táži se Vás proto, proč jste nedodržel svůj slib, jaké důvody způsobily zdržení projednávání takto důležitého dokumentu, a zároveň Vás žádám o nápravu v této věci.

Předem děkuji za kladné vyřízení a odpověď.

 

S pozdravem

 

Bc. Lukáš Budín

Člen zastupitelstva MČ Praha 5

 

Odpověď:

V Praze dne 1. srpna 2007

 

Věc: Interpelace  ve věci nedodržení termínu projednání zprávy o přezkoumání hospodaření

 

Pane kolego,

finanční výbor dne  11.6.2007  doporučil schválit výsledky hospodaření za rok 2006 a následně zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2006 schválila RMČ dne 12.6.2007 usnesením 22/829/2007. Zastupitelstvo MČ Praha 5  dne 28.6.2007 schválilo usnesením č. 7/3/2007 Rozbor hospodaření a Závěrečný účet MČ Praha 5 za rok 2006.

  

S pozdravem

  

 

 

                                                           JUDr.Milan Jančík, MBA