Nedodržení jednacího řádu

Datum interpelace:
18. 09. 2003

Interpelace:

Interpelace ve věci nedodržení jednacího řádu

 

Na zastupitelstvu dne 22.května byla podána interpelace ve věci přemístění odboru sociálních věcí do budovy bývalé košířské radnice. Nehledíc na skutečnost, že odpověd’ pana starosty neobsahuje řešení problémů v interpelaci položených, byla odpověď doručena nejdříve až na přelomu srpna a září. Odpověď byla antidatována datem 20 června. Je tím jasně nedodržen schválený jednací řád Zastupitelstva MČ Prahy 5.

 

18. září 2003

 

                                                                                        Doc. RNDr. Eliška Jelínková, CSc.   

Odpověď:

Věc: Odpověď na interpelaci

 

Vážená paní kolegyně,

 

dovolte mi touto cestou omluvit se za pozdní dodání odpovědi na Vaši interpelaci z 22. května tr. ve věci přemístění odboru sociálních věcí do budovy bývalé košířské radnice. Pozdní dodání odpovědi bylo zapříčiněno nedopatřením. I přesto, že se takto stalo, nebyl porušen jednací řád Zastupitelstva MČ Prahy 5. Rád bych Vás pozval na prohlídku nové radnice v Košířích, a nejen Vás, ale i ostatní zastupitele MČ Prahy 5, aby jste se přesvědčili o správnosti rozhodnutí RMČ Prahy 5 přemístit odbor sociálních věcí do vyhovujících prostor této budovy.

 

S úctou

                   Milan Jančík

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě