Nebytový prostor Švédská

Datum interpelace:
07. 03. 2023
Datum odpovědi:
05. 04. 2023
Interpelující:
Bc. Martin Damašek, M.A.
Interpelovaný:
Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace
Nebytový prostor Švédská
Interpelovaný: Starosta Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA

Vážený pane starosto,
minulá Rada, i za mého skromného přispění, vyřešila jeden z dlouhodobých problémů, když jsme vyhráli spory se Vzdělávacím institutem Praha a minulý rok MČ zpátky převzala nebytové prostory ve Švédské ulici na Hřebenkách na Smíchově. Díky naší několikaleté snaze jsme Vám tak „nadělili“ volné nebytové prostory prvotřídní kvality a umístění.
Mám na Vás proto následující dotazy:
1. Hodláte uvolněné prostory na Hřebenkách využít pro navýšení školských kapacit?
2. Pokud Vaše Rada rozhodne, že uvolněné prostory nebudou využity pro školské potřeby, jaký jiný záměr využití těchto prostor Vaše Rada má?
3. Pokud budou tyto volné prostory pronajímány, jakým způsobem bude vybrán nájemce? Vzhledem k citlivosti lokality a kvalitě nebytových prostor, přizvete k procesu výběru nového nájemce zástupce z každého politického klubu zastoupeného v Zastupitelstvu?

Děkuji za Vaši odpověď.

Smíchov, 7. března 2023

Bc. Martin Damašek, M.A.
Zastupitel MČ Praha 5

Odpověď:

Vážený pan
Bc. Martin Damašek, M.A.
Člen Zastupitelstva MČ Praha 5

Č.j.: MC05 72814/2023 Praha 5.dubna 2023

Vážený pane zastupiteli,

dovolte mi reagovat na Vaši interpelaci vznesenou na 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5 konaném dne 7.3.2023 k otázkám týkajících se nebytových prostorů ve Švédské ulici a na Hřebenkách na Smíchově:

1. Hodláte uvolněné prostory na Hřebenkách využít pro navýšení školských kapacit?

2. Pokud Vaše Rada rozhodne, že uvolněné prostory nebudou využity pro školské potřeby, jaký jiný záměr využití těchto prostor Vaše Rada má?

3. Pokud budou tyto volné prostory pronajímány, jakým způsobem bude vybírán nájemce? Vzhledem k citlivosti lokality a kvalitě nebytových prostor, přizvete k procesu výběru nového nájemce zástupce z každého politického klubu zastoupeného v Zastupitelstvu?

K Vašim otázkám sděluji:

1. S ohledem na umístění, dispozice, dostupnost a především stav nemovitosti v ulici Švédská tyto prostory spíše nebudou použity pro účely školství.

2. V současnosti uvažujeme nad nejlepším možným využitím výše zmíněných prostor.

3. Pokud budou prostory pronajaty, proběhne to zcela standardním způsobem. Pokud mají opoziční kluby jiný návrh, nic nebrání jeho navržení.

S pozdravem

Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA
starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě