Návrh rozpočtu

Datum interpelace:
17. 01. 2023
Datum odpovědi:
09. 02. 2023
Interpelující:
Ing. Jan Kavalírek
Interpelovaný:
Ing. Jolana Dočekalová
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace
na radní pro finance Ing. Jolanu Dočekalovou
Zastupitelstvo MČ Praha 5
17. 1. 2023

Vážená paní radní,

na program dnešního jednání Zastupitelstva jste bohužel nepředložila návrh rozpočtu naší městské části pro rok 2023. Přitom k tomu nebyl žádný důvod, jelikož Hlavní město Praha schválilo svůj rozpočet již 16. prosince loňského roku.

Osobně mám celkem pochopení, že vzhledem k délce sestavování koalice jste nestihli předložit Zastupitelstvu návrh rozpočtu v prosinci. Už méně však rozumím tomu, proč jste rozpočet nepředložili na dnešní lednové jednání, tím spíše, že jste od odborů měli veškeré návrhy rozpočtů podkapitol přichystané. A už vůbec pak bohužel nechápu fakt, že plán zastupitelstev, který jste schválili, nasvědčuje tomu, že návrh rozpočtu nepředložíte dokonce ani v únoru, jak vaši radní tvrdili a jak padlo i na finančním výboru, ale nakonec až v březnu. Pod Vaším vedením tedy bude Praha 5 v rozpočtovém provizoriu skoro čtvrt roku. Díky tomu nejenže budete jistě unikátní v celé Praze, protože budete suverénně poslední, ale současně svojí neschopností rozpočet sestavit blokujete investiční projekty a rozvoj Prahy 5.

Rád bych se Vás, vážená paní radní, proto zeptal:
• jaké jsou konkrétní důvody, proč Vaší koalici tak dlouho trvá, než se dohodnete na návrhu rozpočtu, který předložíte Zastupitelstvu
• kdy přesně Zastupitelstvu návrh rozpočtu pro rok 2023 předložíte
• zda Vám nevadí, že kvůli vaší neschopnosti se dohodnout paralyzujete rozvoj Prahy 5

Na závěr mi pak dovolte ocitovat Vašeho náměstka pro finance na hlavním městě, pana Vyhnánka, ze dne 16. 12. 2022: „Já jsem v první řadě spokojený s tím, že jsme rozpočet schválili, že město ani městské části neskončí v rozpočtovém provizoriu.“ Evidentně byste měli panu Vyhnánkovi, až ho příště uvidíte, sdělit, že se mýlil, protože vaše koalice v rozpočtovém provizorium skončila stejně, a to dokonce na čtvrt roku.

Zastupitel za TOP 09
Ing. Jan Kavalírek

Odpověď:

Vážený pan
Ing. Jan Kavalírek
Zastupitel MČ Praha 5

V Praze dne 09. 02. 2023

Odpověď na interpelaci z 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 ze dne 17. ledna 2023

Vážený pane zastupiteli,

dovolte mi uvést na pravou míru Vaše tvrzení, že sestavování koalice mělo vliv na přípravu rozpočtu pro rok 2023. Naši koalici jsme představili na prvním zasedáním Zastupitelstva dne 8. listopadu 2022. S přípravovou rozpočtu jsme začali hned po našem zvolení do funkcí.
• Podle původního harmonogramu přípravy rozpočtu pro rok 2023, který byl schválen RMČ, mělo být dokončeno projednávání návrhů rozpočtů a finančních plánů odborů do 18. listopadu 2022. Z Vaší strany bohužel nedošlo v přípravě rozpočtu od září do listopadu k žádnému pokroku. V polovině listopadu začalo druhé kolo projednávání podkapitol rozpočtu, které byly zpracovány správci rozpočtových podkapitol během srpna a začátku září. Návrhy podkapitol rozpočtu bylo nutné projednat s novými gesčními radními a ve Výboru finančním a investic. Příští týden ve středu 15. února bude návrh rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2023 představen na rozšířeném rozpočtovém zasedání Výboru finančním a investic.
• Návrh rozpočtu bude předložen na následujícím zasedaní Zastupitelstva dne 7. března 2023.
• Naše koalice má širokou programovou shodu a úspěšně spolupracujeme ve všech gescích. Naším cílem je dlouhodobý rozvoj Prahy 5, právě proto přistupujeme k přípravě rozpočtu zodpovědně.

S pozdravem,

Ing. Jolana Dočekalová
Radní MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě