náhrady mzdy

Datum interpelace:
18. 04. 2013
Datum odpovědi:
14. 05. 2013
Interpelující:
RNDr. Milan Macek, CSc.
Interpelovaný:
Ing. Miroslav Zelený
Příloha interpelace:

Interpelace:

 

Interpelace III.

  

Vážený pane starosto,

 jsem rád, že na moji interpelaci ze dne 7. 2. 2013 požadující zveřejnění vyplacených náhrad výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce zastupitele za rok 2012 mi sdělujete, že „Výše těchto náhrad … bude zveřejněna.“, dovoluji si se dotázat, kdy?

K Vaší neochotě zveřejnit jmenovitý seznam zastupitelů, kterým byly tyto náhrady vyplaceny, odkazuji na stanovisko Nejvyššího správního soudu, které m.j. konstatuje, že „… podle novely zákona o svobodném přístupu k informacím z roku 2006 je třeba poskytnout informaci o základních osobních údajích každého příjemce veřejných prostředků, i když by jinak byla tato informace chráněným osobním údajem…“ (viz http://www.nssoud.cz/Zadost-o-poskytnuti-informace-o-vysi-vyplacenych-odmen/art/679?tre_id=135). Podotýkám, že nežádám zveřejnit výši platů, mezd ani odměn, které by (snad) mohly být chráněným údajem, ale žádám o jmenovité zveřejnění výše náhrad.

Snad jen poznámka na závěr, nebylo by vhodnější, kdyby se občané o těchto náhradách dozvídali přímo od MČ a ne z pořadů České televize?

  RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel

 

V Praze dne 18. 4. 2013

 

Odpověď:

 

                                                                                                                                

 

Vážený pane doktore,

 odpovídám na Vaši interpelaci vznesenou na jednání zastupitelstva dne 18. 4. 2013 ve věci zveřejnění vyplácených náhrad. 

 Již v předchozí odpovědi na Vaši interpelaci v obdobné věci jsem sdělil, že Vámi požadovaná data sdělím způsobem, který podle našeho stanoviska není v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů a ochranou soukromí. Uvedená data Vám tak jsou, jakožto členovi finančního výboru, u mě kdykoli k dispozici.

 Co se týče Vaší argumentace soudním rozhodnutím, mám za to, že v našem právním systému nelze generalizovat závěry, které vyvodil Nejvyšší správní soud v konkrétní věci.  

 

 

S pozdravem

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě