náhrady

Datum interpelace:
19. 03. 2015
Datum odpovědi:
24. 03. 2015
Interpelující:
JUDr. Petr Lachnit
Interpelovaný:
Ondřej Kreidl

Interpelace:

Téma: Zveřejnění odměny a náhrad vyplacených v souvislosti s výkonem funkce zastupitele jako náhrada výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce zastupitele

Interpelovaný: Ondřej Kreidl, předseda výboru územního rozvoje

 

Interpelace

 

Vážený pane předsedo,

 

žádám Vás jako předsedu výboru územního rozvoje o sdělení:

 

a) zda pobíráte vedle zákonné odměny neuvolněného zastupitele i náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce zastupitele?

 

b) v případě, že pobíráte tzv. „náhrady“ i zveřejnění výše jak Vaší měsíční odměny zastupitele tak i uvedení měsíční výše částek vyplacených Vám jako neuvolněnému členu zastupitelstva jako náhradu výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce zastupitele za dobu od 1.12.2014 do 28.2.2015.

 

(Pozn.: Já náhrady nečerpám a moje zákonná měsíční odměna neuvolněného zastupitele činí 2.252,- Kč.)

 

Na podporu zveřejnění vyplacených částek jak odměny, tak těchto náhrad, si dovolím ocitovat část odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. října 2014, sp. zn. 8 As 55/2012:

 

„Každá moc, i demokratická, korumpuje, a čím méně je kontrolována, tím větší je nebezpečí jejího zneužití. Kontrola prostřednictvím takových institutů, jako je § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím, má řadu výhod, které ve svém souhrnu významně brání zneužívání veřejné moci a posilují demokratickou legitimitu politického systému. V první řadě se na kontrole může podílet každý, a to přesně v té míře, v jaké se rozhodne být aktivní. Nikdo není vyloučen, každý má možnost se ptát a dozvědět se. To již samo o sobě posiluje vztah veřejné moci a občana, brání rozdělení na „my“ a „oni“ a posiluje vědomí veřejnosti, že veřejná moc není účelem o sobě či prostředkem mocných k udržení jejich výsad, odcizeným od občanské společnosti, nýbrž nástrojem občanů, tvořících politickou obec, k prosazování obecných, společně sdílených zájmů a cílů.

Dalším účelem je, že zjištění získaná prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím mohou sloužit k účinné sebereflexi veřejné moci. Naznačují-li tato zjištění, že veřejná moc hospodařila způsobem, který je nezákonný, nehospodárný, nemravný, nerozumný či v jiných ohledech nepatřičný, může to vyvolat reakci veřejnosti či příslušných orgánů a v důsledku toho i patřičnou korekci v chování veřejné moci.

Konečně nelze podcenit ani preventivní účinek zákona o svobodném přístupu k informacím. Samotná skutečnost, že veřejná moc může být vystavena dotazům z řad veřejnosti, které je povinna zodpovědět, ji zpravidla povede k tomu, aby se chovala řádněji, než kdyby se veřejné kontroly nemusela obávat,“

V Praze dne 19.3.2015

 

                                                                                                                    

                                                                                                                     JUDr. Petr Lachnit

                                                                                                                     zastupitel MČ Praha 5

Odpověď:

Vážený pane doktore,

nepobírám náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce zastupitele, neboť jsem zaměstnanec. Zaměstnavatel měsíčně fakturuje ÚMČ Praha 5 náhrady mzdy a to dle výčetek, které každý měsíc vyplňuji a stvrzuji podpisem jejich pravdivost.

Ve výčetkách uvádím:

 1. Zasedání zastupitelstva (do 18 hod., kdy mi končí pracovní doba)
 2. Zasedání výborů, komisí kterých jsem členem
  1. předseda Výboru územního rozvoje ÚMČ Prahy 5
  2. místopředseda Mediální komise ÚMČ Prahy 5
  3. člen Výboru otevřená radnice ÚMČ Prahy 5
  4. člen Finančního výboru ÚMČ Prahy 5
  5. člen IT komise ÚMČ Prahy 5

 

 1. Přípravu v povolených limitech a to pouze v případě, že příprava vyžaduje mojí návštěvu objektech ÚMČ Prahy 5 a tím prokazatelně nemohu plnit své pracovní úkoly. Žádnou jinou přípravu ve výčetkách nevykazuji, dělám ji výhradně mimo svojí pracovní dobu.

Se zveřejněním výčetek nemá žádný problém, tuto myšlenku jsem vždy podporoval a podporovat budu. Zde jsou částky z mých měsíčních výčetek (lze samozřejmě bez problému ověřit):

Listopad 2014: 5 hod., 2.170 Kč

Prosinec 2014: 17 hod., 7.378 Kč

Leden 2015: 14 hod., 6.076 Kč

Únor 2015: 11 hod., 4.774 Kč

CELKEM: 20.398 Kč bez DPH

 

V případě potřeby jsem k dispozici.

S pozdravem,

Ondřej Kreidl

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě