náhrady

Datum interpelace:
19. 03. 2015
Datum odpovědi:
24. 03. 2015
Interpelující:
JUDr. Petr Lachnit
Interpelovaný:
Pavel Chramosta
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Téma: Zveřejnění odměny a náhrad vyplacených v souvislosti s výkonem funkce zastupitele jako náhrada výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce zastupitele

Interpelovaný: Pavel Chramosta, předseda výboru majetku a investic

 

Interpelace

 

Vážený pane předsedo,

 

žádám Vás jako předsedu výboru majetku a investic o sdělení:

 

a) zda pobíráte vedle zákonné odměny neuvolněného zastupitele i náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce zastupitele?

 

b) v případě, že pobíráte tzv. „náhrady“ i zveřejnění výše jak Vaší měsíční odměny zastupitele tak i uvedení měsíční výše částek vyplacených Vám jako neuvolněnému členu zastupitelstva jako náhradu výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce zastupitele za dobu od 1.12.2014 do 28.2.2015.

 

(Pozn.: Já náhrady nečerpám a moje zákonná měsíční odměna neuvolněného zastupitele činí 2.252,- Kč.)

 

Na podporu zveřejnění vyplacených částek jak odměny, tak těchto náhrad, si dovolím ocitovat část odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. října 2014, sp. zn. 8 As 55/2012:

 

„Každá moc, i demokratická, korumpuje, a čím méně je kontrolována, tím větší je nebezpečí jejího zneužití. Kontrola prostřednictvím takových institutů, jako je § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím, má řadu výhod, které ve svém souhrnu významně brání zneužívání veřejné moci a posilují demokratickou legitimitu politického systému. V první řadě se na kontrole může podílet každý, a to přesně v té míře, v jaké se rozhodne být aktivní. Nikdo není vyloučen, každý má možnost se ptát a dozvědět se. To již samo o sobě posiluje vztah veřejné moci a občana, brání rozdělení na „my“ a „oni“ a posiluje vědomí veřejnosti, že veřejná moc není účelem o sobě či prostředkem mocných k udržení jejich výsad, odcizeným od občanské společnosti, nýbrž nástrojem občanů, tvořících politickou obec, k prosazování obecných, společně sdílených zájmů a cílů.

Dalším účelem je, že zjištění získaná prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím mohou sloužit k účinné sebereflexi veřejné moci. Naznačují-li tato zjištění, že veřejná moc hospodařila způsobem, který je nezákonný, nehospodárný, nemravný, nerozumný či v jiných ohledech nepatřičný, může to vyvolat reakci veřejnosti či příslušných orgánů a v důsledku toho i patřičnou korekci v chování veřejné moci.

Konečně nelze podcenit ani preventivní účinek zákona o svobodném přístupu k informacím. Samotná skutečnost, že veřejná moc může být vystavena dotazům z řad veřejnosti, které je povinna zodpovědět, ji zpravidla povede k tomu, aby se chovala řádněji, než kdyby se veřejné kontroly nemusela obávat,“

V Praze dne 19.3.2015

 

                                                                                                                    

                                                                                                                     JUDr. Petr Lachnit

                                                                                                                     zastupitel MČ Praha 5

Odpověď:

JUDr. Petr Lachnit,

 

zastupitel MČ Praha 5

 

 

 

Vážený pane zastupiteli.

 

Na Vaší interpelaci si Vám dovoluji odpovědět takto:

 

Ad a) zda pobíráte vedle zákonné odměny neuvolněného zastupitele i náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce zastupitele?

 

Ano

 

Ad b) v případě, že pobíráte tzv. „náhrady“ i zveřejnění výše jak Vaší měsíční odměny zastupitele tak i uvedení měsíční výše částek vyplacených Vám jako neuvolněnému členu zastupitelstva jako náhradu výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce zastupitele za dobu od 1.12.2014 do 28.2.2015.

 

měsíc odměna hrubý příjem náhrady hrubý příjem

 

Listopad 2014: 2.653,- 7.800,-

 

Prosinec 2014: 2.813,- 5.850,-

 

Leden 2015: 2.813,- 12.775,-

 

Únor 2015 2.813,- 10.325,-

 

 (poznámka: naštěstí žijeme ve svobodné společnosti, takže se každý můžeme zachovat podle svého

rozhodnutí)

 

Se zveřejněním náhrad a odměn samozřejmě souhlasím a toto podepisuji každý měsíc na výčetce.

Samozřejmě vznesu dotaz na příslušného radního, proč ke zveřejnění nedochází. Nevím, jak toto můžu ze své pozice více ovlivnit, ale rád si nechám od služebně staršího kolegy poradit. Už i proto, že Vy jste jistě za svého dlouholetého působení na zdejší Radnici všechny příjmy i náhrady zveřejňoval.

 

 

S přáním příjemného dne

 

Pavel Chramosta

 

zastupitel MČ Praha 5

 

 

V Praze dne 20.3.2015

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě