Na Pláni

Datum interpelace:
18. 04. 2013
Datum odpovědi:
13. 05. 2013
Interpelující:
Mgr. Roman Sedlák
Interpelovaný:
Ing. Miroslav Zelený

Interpelace:

 

18. 4. 2013

Praha

 

Interpelace ve věci výstavby v parku Na pláni

 

Vážený pane starosto a rado městské části,

 Dle několika vašich nedávných vyjádření v médiích je plánovaná výstavba 14 bytových domů na místě parku, budovy mateřské školy a hřiště na Malvazinkách, nešťastná. Oficiální názory ostatních radních neznáme, ale můžeme očekávat, že např. radní Šesták by uvítal zajištění 90 míst pro předškolní děti, místostarosta Nedvěd zachránění 10 000 m2 zeleně a rekreační plochy pro stovky místních obyvatel. Jaký je názor radních na plánovanou výstavbu v parku Na Pláni?

 Dále jsme mohli slyšet, jak pan starosta, dle právního rozboru smluv mezi developerem GEOSAN a MČ Prahy 5, zadaného městskou částí, nemá mnoho manévrovacího prostoru pro vyjednávání. Naopak jsme v e-mailech četli právní rozbor zadaný místními občany, který ukazuje, že developer neplní podmínky smlouvy a MČ tak může smlouvu bez sankcí vypovědět. Připomínám, že tato smlouva, podepsaná v roce 2006, je pro MČ velice nevýhodná. Zavazuje totiž MČ P5 prodat pozemky GEOSANu hluboko pod cenou a tím hrozí, že by městská část přišla o miliony. Moje otázka tedy zní: využije Rada všechen svůj manévrovací prostor tak, aby odstoupila od nevýhodných smluv? Zajistí schůzku s občany v přítomnosti právníků obou stran, aby dohodli společný postup?

 Na závěr se ptám: proč Rada neschválila žádost občanů toto urgentní téma zařadit jako bod programu na toto zasedání ZMČ P5? Je manévrovací prostor tak malý, že nelze o věci ani vést veřejnou diskusi? Takto chceme „uzdravit naši politiku“?

 

s pozdravem,

Roman Sedlák,

předseda klubu zastupitelů TOP 09

 

Odpověď:

 

 

 

Vážený pane Sedláku,

 

odpovídám na Vaši interpelaci vznesenou na jednání zastupitelstva dne 18. 4. 2013 ve věci výstavby „v parku Na Pláni“.

 Jsem přesvědčen, že já i Rada MČ Praha 5 celkem jasně deklarovala postoj k této záležitosti, kdy je naší snahou (samozřejmě v rámci zákonných a smluvních limitů) nalézt řešení, které bude ve prospěch všech občanů Městské části Praha 5. Významnou roli zde samozřejmě hrají správní rozhodnutí přijatá v této věci v minulosti. V tomto ohledu je vedení městské části odpovědné a realistické a neslibuje nemožné.

 Problém je ze strany vedení naší městské části otevřeně a veřejně diskutován a jednání s dotčenými občany probíhají kontinuálně. Vámi navrhovaná schůzku s občany v přítomnosti právníků obou stran je jednou z možných forem této diskuse.

 Cílem mým a mých kolegů je „uzdravení naší politiky“, čímž není myšleno žádné vymýšlení prázdných idejí ale uzdravování prostřednictvím každodenní drobné práce ve prospěch naší městské části. Jsem přesvědčen, že tento náš cíl naplňujeme i v případě této nešťastné záležitosti odkázané nám předešlým vedením MČ Praha 5.

 S pozdravem

                                                                                                                                

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě