Na Farkáně

Datum interpelace:
14. 04. 2016
Datum odpovědi:
14. 11. 2016
Interpelující:
JUDr. Tomáš Homola
Interpelovaný:
Mgr. Lukáš Budín
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace na zástupce starosty pana Lukáše Budína

„Skutek utek“

 

Vážený pane místostarosto,

je to skoro na den 3 roky (18.4.2013), kdy jste ještě coby řadový občan – představitel Strany Zelených vystupoval na jednání zastupitelstva Městské části Praha 5 a horlil jste proti plánované výstavbě CENTRAL GROUPU tzv. Viladomů na Farkáně. Podpořil jste tehdy navržené a posléze též přijaté usnesení tohoto zastupitelstva č. 24/7/2013, kterým zastupitelstvo konstatovalo „že masivní výstavba v oblasti ulic Na Farkáně a Mikšovského není v souladu s dlouhodobě udržitelným rozvojem MČ Praha 5 a nezohledňuje zájmy občanů této lokality“. Navrhoval jste např. zaslat toto přijaté usnesení na magistrát, upozorňovat na pochybení ve stavebním řízení, která se stala a na která dnes upozornil pan ing. Formánek ze „Spolku pro ochranu příznivých životních podmínek v oblasti od Bulovky po Šalamounku v Praze 5“, vyslovil jste obavu, abychom se zde „za rok nesešli a neřešili, co s tímto budeme dělat, protože jsme to neudělali před rokem“ atp..

Můžete tedy vysvětlit občanům, co jste tedy ze své funkce radního pro územní rozvoj a pro životní prostředí od prosince 2014 do dnes udělal proti realizaci tohoto zrůdného stavebního projektu? Na webových stránkách Strany Zelených na Praze 5 máte tzv. „mapu horkých míst“ a zde se zástupci vaší strany obšírně negativně vyjadřují k tomuto projektu a napadají ostatní koaliční partnery v současné koalici. Co však vy konkrétně jste vykonal, aby se projekt nerealizoval? Myslíte si, že stačí zdržet se při hlasování o  projednávání této problematiky v radě? Proč jste nepřišel toto úterý mezi občany Farkáně a nevysvětlil jim, jak se jim bude žít ve stínu hrůz, které jim před okny vybuduje firma CENTRAL GROUP?  A když jste před třemi lety podporoval tehdy přijaté usnesení ZMČ Prahy 5 č. 24/7/2013, jak je možné, že jste nekonal (jakožto radní MČ Prahy 5) v souladu s tímto s usnesením zastupitelstva?

Můžete prosím vysvětlil zastupitelům a občanům Prahy 5, jakou roli v prosazení zájmu CENTRAL GROUPu měl a má váš osobní a dnes neoficiální poradce Skalický, který (jak si cvrlikají i vrabci na střeše) v Ženských domovech přijímal na audiencích zástupce tohoto developera?

Můžete sdělit, kdo je pan Vychodil, jakou zastává funkci a jakou má kvalifikaci, aby vám dělal poradce v této záležitosti? V lednu t.r. jste totiž v doprovodu tohoto pána zástupcům Spolku pro ochranu příznivých životních podmínek v oblasti od Bulovky po Šalamounku v Praze 5 vykládal, že ve věci nemůžete vůbec nic dělat, protože na to nemáte politickou sílu, musíte respektovat pravomocné stavební povolení a že za úlitbu jakýchsi odpustků bude v zastupitelstvu projednán materiál na podporu tří záměru CENTRAL GROUPU (Viladomy na Farkáně, Rezidence Na Zatlance a tvz. Dům pro seniory Kavalírka).

 

Prosím i písemnou odpověď.

 

Tomáš Homola

 

V Praze dne 18.4.2016

Odpověď:

 

JUDr. Tomáš Homola

Radní MČ Praha 5

 

 

 

 

Vážený pane radní,

 

v prvé řadě se musím, stejně jako Vaší kolegyni Hamanové, omluvit za opožděnou odpověď na Vaši interpelaci z doby, kdy jsem ještě zastával funkci 1. zástupce starosty MČ Praha 5. Bez jakýchkoliv výmluv se přiznám, že vzhledem k politickým změnám na radnici jsem zapomněl na tuto svoji povinnost, respektive jsem si ji neuvědomil. Nicméně je to povinnost, kterou vnímám za nutnou splnit. Touto odpovědí byť již z pozice řadového zastupitele se pokusím vzniklou situaci napravit.

 

Předpokládám, že ze své současné pozice jste se měl možnost přesvědčit a informovat o vývoji a aktuálním stavu celé této kauzy. Jsem rád, že samotný projekt oba vnímáme za zrůdný, a jsme tak ve shodě. Pevně věřím, že v tomto duchu budete postupovat i z pozice radního a koaličního zastupitele, stejně jako jsem se já sám snažil postupovat se střídavými úspěchy v době svého působení v RMČ Praha 5. Rád Vám v této věci budu nápomocen.

 

Nicméně k Vaší interpelaci. Osobně ji vnímám spíše jako rétorický a politický apel či nástroj v souladu s tehdejším rozdělením opozice-koalice.

 

Proto budu stručnější. Od zimy 2015 jsem začal důkladně řešit daný projekt, snažil se najít reálné řešení a neslibovat nesplnitelné. Začal jsem jednáním s tehdejší právničkou a právním oddělením Prahy 5. Nechal jsem si dodat v minulosti pořízené právní analýzy a rozbory. S právníky jsme diskutovali především reálné možnosti a nebezpečí, které vznikly usneseními, podnájemními smlouvami a oficiálními přísliby učiněné v předešlém volebním období. Jednalo se především o pronájmy obecních pozemků nutných k započetí stavby. Následně proběhlo několik jednání buď pouze s investorem (CG), místními obyvateli či dohromady. Mým cílem bylo najít konsensuální řešení, chránit zájmy obyvatel a neohrozit Prahu 5. Podařilo se mi i dojednat určité kompenzace ze strany investora, nicméně nakonec vše dopadlo, jak dopadlo.

 

S panem Skalickým nejsem v jakémkoliv kontaktu od podzimu 2015, kdy přestal být mým poradcem. Nikdy nebyl mým neoficiálním poradcem. Tedy zda vůbec a jakou roli hrál, to je opravdu otázka přímo na něj, to já vskutku netuším. Stejně jako co se týká jakýchsi jeho údajných schůzek s developerem. Netuším, proč tento dotaz jste směřoval na mě.

 

Pan Ing. Aleš Vychodil byl můj poradce, což je řádně doloženo a dohádatelné. Výběr poradce je pak opravdu má záležitost, jeho kvalifikaci lze snadno dohledat na internetu.

Vaše shrnutí ze zmíněné schůzky je poněkud tendenční. Pokud si nicméně dobře vzpomínám, tak na ní nezaznělo nic o projednávání třech projektů CG v Praze 5 na jednání ZMČ Praha 5.

 

S pozdravem

 

Lukáš Budín

 

Zastupitel MČ Praha 5

 

                                                                                              V Praze dne 21.10 2016

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě