Možnost práce z domu

Datum interpelace:
10. 11. 2020
Datum odpovědi:
09. 12. 2020
Interpelující:
MgA. Adam Rut
Interpelovaný:
Mgr. Renáta Zajíčková
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Vážená paní starostko,

v souvislosti se současnými opatřeními kvůli probíhající epidemii COVID 19 Vás prosím o informaci, zda MČ Praha 5 maximálně využívá pro své zaměstnance možnost práce z domu a kolik (v číslech a %) zaměstnanců tuto možnost využívá. Děkuji za informaci.

Adam Rut, předseda zastupitelského klubu Piráti

Odpověď:

Vážený pan

MgA. Adam Ruth

člen ZMČ Praha 5

 

Praha 9. prosince 2020

 

Vážený pane zastupiteli,

na základě interpelace „Možnost práce z domu“ vznesené na 13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5 konaného dne 10. 11. 2020 Vám odpovídám na dotazy i přes to, že spadají do výlučné kompetence tajemnice ÚMČ Praha 5.

Ptal jste se, zda MČ Praha 5 maximálně využívá pro své zaměstnance možnost práce z domu.

Ano, MČ Praha 5 při organizaci práce zaměstnanců MČ Praha 5 v současné mimořádné situaci postupuje v souladu se všemi platnými nařízeními a opatřeními ústředních orgánů státní správy, včetně možnosti výkonu práce zaměstnanců MČ Praha 5 z domova. Všichni zaměstnanci ÚMČ Praha 5 mají možnost na základě písemné dohody vykonávat svou práci v z domova.

Nové vydání Pracovního řádu městské části Praha 5 a Úřadu městské části Praha 5 s účinností od 1. 9. 2020 možnost výkonu práce z domova na základě nabytých zkušeností upravilo nově tak, aby i při výkonu práce z domova byl zajištěn jeho soulad s platnou legislativou a vnitřními předpisy ÚMČ Praha 5, např. v oblasti bezpečnosti.

Dále jste se ptal na procentuální vyčíslení využití práce z domova.

V průběhu obou vln epidemie COVID-19 zaměstnanci MČ Praha 5 často využívali možnost výkonu práce z domova. Konkrétně ke dni 30. 11. 2020 možnosti výkonu práce z domova využilo celkem 293 zaměstnanců MČ Praha 5, tj. 91 % z aktuálního počtu zaměstnanců MČ Praha 5.

 

S pozdravem

 

Mgr. Renáta Zajíčková

starostka