mobilní kancelář

Datum interpelace:
14. 04. 2016
Datum odpovědi:
27. 06. 2016
Interpelující:
Ing. arch. Zuzana Hamanová
Interpelovaný:
Ing. Pavel Richter

Interpelace:

Interpelace na zástupce starosty pana Jana Smetanu

„Mobilní kancelář“ na pěší zóně Anděl

 

 

Vážený pane radní,

 

můj dotaz je velmi stručný: „Proč stále neoprávněně setrvává na pěší zóně Anděl tzv. mobilní kancelář NOMADHOME společnosti MARLYLE a co děláte pro její odstranění Vy, jako radní zodpovědný za správu veřejného prostranství?“

 

Prosím i písemnou odpověď.

 

 

Děkuji

 

Zuzana Hamanová

 

V Praze 14.4.2016

 

 

Odpověď:

Městská část Praha 5
ING. PAVEL RICHTER
radní

Vážená paní
Ing. arch. Zuzana Hamanová
Členka ZMČ Praha 5

V Praze dne 27. 6. 2016                         

Vážená paní zastupitelko,

na základě Vaší interpelace ve věci odstranění mobilní kanceláře NOMADHOME z pěší zóny Anděl, Vám sděluji následující: vzhledem k tomu, že došlo k odstranění mobilní kanceláře, považuji interpelaci za vyřízenou.

S pozdravem,

Ing. Pavel Richter

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě